Bestuur

de bestuursleden van ZLTO Laarbeek zijn:

 

Martijn van den Boogaard. Peeleindseweg 5, 5741SL Beek en Donk

Portefeuille: Ruimtelijke ordening, water en Milieu (samen met Gerard Kouwenberg)

Tel: 0492-462583 of 06-26242301, email: martijnvdboogaard@live.nl

 

Gerard Kouwenberg, Gemertseweg 26, 5741PE Beek en Donk

Portefeuille: Glas- (samen met Pieter Verschure -> buiten bestuur<-),Vollegrond-, biologische Land- en tuinbouw, seizoenarbeiders

RO, Water en Milieu (samen met Martijn vd Boogaard)

Tel: 0492-466348 of 06-53758155, email: gerard.kouwenberg@xs4all.nl

 

John Rooijakkers, Kampenweng 2, 5741TB Beek en Donk

Portefeuille: Varkenshouderij en Verbrede Landbouw

Tel: 0492-362279 of 06-22394974, email: ajmrooijakkers@gmail.com