Bestuur

de bestuursleden van ZLTO Laarbeek zijn:

 

Martijn van den Boogaard

Portefeuille: Ruimtelijke ordening, water en Milieu 

 

Gerard Kouwenberg

Portefeuille: Glas- (samen met Pieter Verschure -> buiten bestuur<-),Vollegrond-, biologische Land- en tuinbouw, seizoenarbeiders

 

John Rooijakkers

Portefeuille: Varkenshouderij en Verbrede Landbouw