Over ZLTO Drimmelen

ZLTO Drimmelen beslaat de gemeente Drimmelen bestaande uit de dorpskernen Hooge- en Lage Zwaluwe, Made, Drimmelen, Terheijden en Wagenberg.

Wij zijn een actieve afdeling met ruim 260 leden. Samen vertegenwoordigen wij ruim 110 bedrijven in de groene ruimte.

In en om Drimmelen maakt de afdeling zich sterk voor een verduurzaming van de agrarische sector, door aandacht te hebben voor mens, dier, milieu en de omgeving van boeren en tuinders. 

De grond gebonden bedrijven (zowel veeteelt als plantaardig) zijn goed vertegenwoordigd in Drimmelen. Daarnaast zijn ook de glastuinbouw, boom-, groente en fruitteelt, en intensieve veehouderij aanwezig. Maar ook heeft de verbreede landbouw een vaste waarde verkregen in Drimmelen.

 

Als afdeling behartigen wij de lokale belangen van onze leden. Hiervoor hebben wij regulier contact met de gemeente Drimmelen. Indien dit nodig is voeren wij ook overleg met andere overheden, zoals het waterschap Brabantse Delta.

 

Momenteel richten we onze aandacht o.a. op de volgende zaken:

  • Bestemmingsplan Buitengebied Drimmelen
  • 380 kV leiding
  • Verkeersknelpunten landbouwverkeer

 

Natuurlijk spelen we ook een maatschappelijke rol binnen de gemeenschap waarin we wonen en werken.

Als de actualiteit dit vraagt, organiseren we ledenbijeenkomsten of zetten desnoods een project op. Verder willen we er als collega’s zijn voor elkaar, ook wanneer het iemand minder goed gaat.

 

Heeft u een vraag of een suggestie neem dan snel contact op met één van de bestuursleden of stuur een e-mail naar zltodrimmelen@zlto.nl