Lid worden!

ANV Kempenland

Informatie ANV Kempenland

Informatie over agrarisch natuurbeheer voor ZLTO de Hilver:

 

Agrarisch natuurbeheer draait om aanleg en onderhoud van bv. akkerranden, singels, poelen, hakhout, bomen en boomgroepen. In de meeste gevallen gaat het om lijnvormige elementen. Voor het werkgebied van ZLTO de Hilver worden uiteindelijk 2 vormen van agrarisch natuurbeheer aangeboden:

 

 

Agrarisch Waterbeheer (ANLb):

Enerzijds is er agrarisch waterbeheer.

voor wie?

Iedere grondeigenaar die percelen langs een beek of een watervoerende sloot heeft liggen kan aanspraak maken op een onderhoudscontract voor agrarisch waterbeheer op de perceelsranden langs de watergang. In dat contract worden mooie vergoedingen afgesproken voor het agrarisch waterbeheer.

Attentie: de grond blijft meetellen voor uw mestboekhouding, maar de strook zelf mag niet bemest of bespoten worden.

Het gaat hier om een EU-regeling, die voor 6 jaren vastgelegd wordt.

 

STIKA:

Anderzijds kennen we STIKA.

Agrarisch natuurbeheer met de STIKA-regeling mag in principe overal in het buitengebied, behalve in de EHS of op het bouwblok. Ook hier worden contracten afgesloten met de grondeigenaar. Bij STIKA wordt ook de aanleg vergoed.

De STIKA-regeling wordt aangeboden door de 6 Kempengemeenten en Waterschap de Dommel, in cofinanciering met Provincie Noord Brabant.

 

Veldcoordinator

Voor beide regelingen kunt u terecht voor meer informatie bij de veldcoordinator van ANV Kempenland, Nelis Klaasen. Hij is te bereiken op nelis.klaasen@gmail.com / 06 27007670 

of info@anvkempenland.nl

 

Kijkt u ook eens op onze website: www.anvkempenland.nl