Activiteiten

Ieder jaar organiseren we voor onze leden een aantal activiteiten, zoals

- Toneelavond

- Zomerbijeenkomst

- Oogstdankviering

De leden ontvangen hiervoor tijdig een uitnodiging.