Over de afdeling Boekel-Venhorst

De ZLTO-afdeling Boekel-Venhorst is in 1998 ontstaan uit de vroegere NCB-afdelingen van Boekel en Venhorst. Onze afdeling betreft de kernen Boekel, Venhorst en Huize Padua.

Wij zijn een actieve afdeling met ongeveer 250 leden. Samen vertegenwoordigen wij zo’n 130 ondernemers in de groene ruimte. Er zijn in onze gemeente veel sectoren actief, zoals melkveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij, paddenstoelenteelt, glastuinbouw, akkerbouw, boomteelt en nertsenhouderij.

Als afdeling behartigen wij de lokale belangen van onze leden. Hiervoor onderhouden wij nauw contact met gemeente Boekel, waterschap Aa en Maas en andere belanghebbenden in ons werkgebied. Het bestuur bestaat uit zeven personen én een secretaris/penningmeester buiten het bestuur. Verder zijn er werkgroepen actief op het gebied van PR, Fietsroutes met Prieeltjes en Landbouw & samenleving.

Natuurlijk spelen we ook een maatschappelijke rol binnen de gemeenschap waarin we wonen en werken. Daarom organiseren we als ZLTO Boekel-Venhorst o.a. bedrijfsbezoeken voor leerlingen van de basisscholen en kunnen leerlingen uit het voortgezet onderwijs bij ons hun maatschappelijke stage vervullen.

Samen met stichting D’n Eik hebben we het project Fietsroutes met Prieeltjes gerealiseerd. We hebben regelmatig bijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen en de onderlinge banden te verstevigen, omdat we er als collega’s ook voor elkaar willen zijn.

Als afdelingsbestuur houden we de lijnen graag kort. Dus heeft u een vraag, klik dan op de naam van uw contactpersoon en stuur een e-mail. Of pak gewoon de telefoon.

Rick van der Horst, voorzitter ZLTO Boekel-Venhorst.

 

 

Lees de visie van onze afdeling. Deze is opgesteld in 2010 en hierin geeft het bestuur aan hoe het denkt dat de agrarische sector binnen onze gemeente een plek kan vinden.

 

 

 

 

Als afdeling sturen wij regelmatig info door naar de leden, denk hierbij aan: