Martien van Zutphen

Voorzitter

IMG_8891

Ik ben Martien van Zutphen 58 jaar oud en woon samen met mijn vriendin en 2 van mijn 6 kinderen in Heeswijk-Dinther.
Ik heb daar een vermeerderingsbedrijf met zeugen wat ik sinds 4 jaar samen doe met 2 compagnons vanwege het ontbreken van een opvolger.

Toen het niet lukte om het bestuur voldoende ingevuld te krijgen is er door enkele personen op mij een beroep gedaan om mee invulling te geven aan het bestuur waarna ik heb toegezegd om als interim voorzitter 2 jaar lang, mede gezien mijn leeftijd, mee de kar te trekken. Vervolgens zijn er toch nog enkele personnen bereid gevonden om in het bestuur plaats te nemen en hebben we nu een mooi en goed ingevuld clubje mensen die samen het bestuur vormen.

Als belangrijkste taak zie ik het om te zorgen dat het bestuur haar taak vervult en dat alles soepel en efficiënt verloopt. Dat is volgens mij een basis voorwaarden om de belangen van de leden optimaal te kunnen behartigen ook al zal het nooit lukken om het voor iedereen helemaal goed te doen.
Het enthousiasme en de wil om er het beste van te maken is in ieder geval al wel heel duidelijk aanwezig en er wordt dan ook voortvarend gewerkt aan allerlij zaken die onze leden aangaan. Onze leden kunnen hun steentje bijdragen door melding te maken van zaken welke die aandacht vragen en door deel te nemen aan een werkgroep of commissie als daar aanleiding voor is en daarvoor een beroep op hun gadaan wordt.

groeten,
Martien van Zurphen