Lid worden!

Samenwerking

Via deze afdelingspagina kunt u snel doorlinken naar belangrijke sites...

BAJK   Het Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt (BAJK) is een vereniging voor jongeren met interesse in het landelijk gebied in de provincie Noord Brabant.

CDEB    De Coöperatie Duurzame Energieketen de Baronie organiseert duurzame lokale energieproductie en verzamelt lokale houtige biomassa uit teelt, natuur en landschap wat omgezet wordt in een kwalitatief hoogwaardige brandstof voor lokale biomassaketels bij leden kalverhouders en overige leden en partners. 

 

ANB / Collectieven   Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer Noord-Brabant.  In West-Brabant hebben de zes Agrarische Natuur Verenigingen (ANV’s) een collectief opgericht, het “Coöperatief Collectief Agrarisch Natuurbeheer West-Brabant U.A.”, kortweg ANB West-Brabant.

Gemeente Baarle-Nassau

Waterschap De Dommel

Waterschap Brabantse Delta

Streeknetwerk LandStad De Baronie

Glasvezel