Fipronil banner

Alles over fipronil in eieren

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt consumenten om eieren met de code X-NL-40155XX* niet te eten omdat het gehalte van de schadelijke stof fipronil daarin zodanig hoog is dat consumptie een acuut gevaar oplevert voor de volksgezondheid. Het gaat om eieren van één legpluimveehouder. De eieren worden op dit moment teruggehaald uit de schappen. Consumenten wordt geadviseerd de eieren weg te gooien.

Daarnaast zijn eieren aangetroffen met een fipronil-gehalte dat hoger is dan de dagelijks toelaatbare hoeveelheid bij langdurige consumptie door kinderen. De betreffende eicodes staan ook vermeld in een lijst op de site van de NVWA. In de loop van deze week zullen steeds meer uitslagen van ei-monsters geanalyseerd zijn. De lijst op de site zal aan de hand daarvan worden aangepast.

Monsters van geblokkeerde bedrijven
Aanleiding voor deze waarschuwing zijn de eerste uitslagen van eimonsters die de afgelopen week zijn genomen bij pluimveebedrijven waar het bedrijf ChickFriend het afgelopen half jaar een behandeling tegen bloedluis heeft uitgevoerd. Het vermoeden bestaat dat daarbij fipronil is gebruikt, een middel dat niet is toegestaan in de pluimveehouderij.

Op woensdag 25 juli is de NVWA gestart met het benaderen van deze bedrijven. Inmiddels zijn circa 180 leghenbedrijven, opfokbedrijven en broedeibedrijven wegens de verdenking van fipronil geblokkeerd. Op al die bedrijven zijn in alle stallen monsters van eieren en in een aantal gevallen ook van mest en van kippenvlees genomen. Ook monsters van eieren afkomstig van de retail zijn onderzocht.
Tot nu toe zijn er 600 monsters genomen: daarvan zijn nu 150 uitslagen bekend. Op basis van de uitslagen zijn twee geblokkeerde bedrijven weer vrijgegeven: het fipronilgehalte van eieren van deze bedrijven bleek zich onder norm te bevinden.

Fipronil
Fipronil is een insecticide dat vaak in diergeneeskundige producten tegen vlooien, mijten en teken gebruikt wordt. Fipronil mag niet worden gebruikt bij dieren die bestemd zijn voor de voedselketen, zoals kippen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beschouwt fipronil voor de mens als 'matig toxisch'. In grote hoeveelheden kan het schade toebrengen aan nier, lever of schildklier. Fipronil is een stof die bij langdurige consumptie schadelijk kan zijn voor de gezondheid.

Ga naar Q&A's

Nieuws

Meer nieuws