Banner energie

Energie ZLTO

Energie

Energie is belangrijk voor de Nederlandse land- en tuinbouw. Onze boeren en tuinders wekken voor hun eigen bedrijf energie op, doen veel aan besparing, zoeken naar mogelijkheden om hun bedrijfsvoering te verduurzamen en werken met hun buren samen in energiecoöperaties. Daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelen door ‘beter met minder’ en door duurzaam energie te produceren.

Circulair denken en handelen

De economie die afhankelijk is van fossiele grondstoffen heeft zijn langste tijd gehad en daar speelt de agrarische sector nu al op in. Door te gaan denken en handelen in kringlopen ontstaan nieuwe verdienmodellen en zijn afvalstoffen grondstoffen voor nieuwe producten. De afgelopen jaren is de sector succesvol geweest in het opwekken van duurzame energie. Ruim 45% van het energiegebruik in de primair agrarische sectoren wordt nu al duurzaam opgewekt door de sector zelf, voornamelijk door het gebruik van wind en biomassa. Aardgas wordt op een efficiënte manier omgezet in elektriciteit en de daarbij vrijkomende warmte en CO2 worden weer in de tuinbouw benut.

Boeren en tuinders als regionale energieleveranciers

Investeren in het verduurzamen van de energievoorziening en realiseren van de klimaatdoelen is nodig, zodat er uiteindelijk duurzamer geproduceerd wordt met minder energie, minder grondstoffen en minder emissies. We zijn op weg naar een meer circulaire en ‘bio-based’ economie. Ook de toenemende vraag naar stroom en gas uit de buurt biedt boeren en tuinders volop kansen als leverancier. Het biogas dat vrijkomt bij mestverwerking is geschikt voor het opwekken van energie, op de daken van stallen en schuren liggen al vele vierkante meters zonnecel en met alle windmolens erbij, zijn boeren en tuinders dé regionale energieproducenten.

Onze leden vertellen

Projecten

Producten en diensten

Documenten

Blogs

Meer blogs

Nieuws

Meer nieuws

Agenda

Bekijk de volledige agenda

Energie