Energie ZLTO

Duurzame energie

De agrarische sector is een onmisbare partij in het realiseren van de energie- en klimaatdoelstellingen. Boeren en tuinders kunnen veel doen aan energiebesparing en wekken duurzame energie op om hun bedrijfsvoering te verduurzamen. Door samen te werken met hun buren in energiecoöperaties wordt naast het eigen bedrijf ook de omgeving verder verduurzaamd. Boeren en tuinders maken het verschil!

mj-1209-made--glastuinbouw-windmolen-alternatieve-energie(6)

Agrarische sector voorloper in duurzame energieproductie

De afgelopen jaren is de sector al succesvol geweest in het opwekken van duurzame energie. Ruim 45% van het energiegebruik in de primair agrarische sectoren wordt nu al duurzaam opgewekt door de sector zelf, voornamelijk door het gebruik van wind en biomassa. Daarnaast wordt aardgas op een efficiënte manier omgezet in elektriciteit en de daarbij vrijkomende warmte en CO2 worden weer in de tuinbouw benut.

Enkele boeren organiseren al hun eigen energievoorziening door over te stappen van aardgas op stoken met biomassa. Hierbij betrekken zij de buurt, overheden en terreinbeheerders. Denk hierbij aan houtige reststromen die vrijkomen bij het reguliere onderhoud van landschapselementen, maar ook teelt van snelgroeiend hout en olifantengras.

Boeren en tuinders als regionale energieleveranciers

In het landelijk gebied ligt nog een grote potentie voor duurzame energieproductie. ZLTO werkt eraan om samen met boeren en tuinders kansen op te pakken, vooral op regionaal en lokaal gebied. De toenemende vraag naar stroom en gas uit de buurt biedt boeren en tuinders volop kansen als leverancier van duurzame energie.

Boeren en tuinders zijn dé regionale energieproducenten

  1. Het biogas dat vrijkomt bij mestverwerking is geschikt voor het opwekken van energie,
  2. op de daken van stallen en schuren zijn vele vierkante meters beschikbaar voor zonnepanelen,
  3. er is veel grond beschikbaar voor de productie van biomassa en het plaatsen van windmolens.
    Daarmee zijn boeren en tuinders dé regionale energieproducenten.

Door gebiedsgerichte initiatieven te starten (lokale energiecoöperaties) kan de sector lokale energieketens realiseren in samenwerking met de omgeving. Daarmee versnellen we de duurzame energietransitie en draagt dit tegelijkertijd bij aan de transitie naar een circulaire economie.

Onze leden vertellen

Projecten

Producten en diensten

Documenten

Blogs

Meer blogs

Sociaal programma

ZLTO is een 'kloppend hart' voor leden en biedt een scala van activiteiten en diensten waarbij het welzijn van leden voorop staat.

Bekijk het aanbod

Nieuws

Meer nieuws

Agenda

Bekijk de volledige agenda

Energie