Een nieuwe start voor boeren en tuinders

Stoppen met het bedrijf is ook ondernemen! Je gaat als boer of tuinder niet over een nacht ijs bij het besluit om met het bedrijf te stoppen. Behalve zakelijke komen altijd sociale en emotionele argumenten om de hoek kijken.

mj-0312-waspik-zonsopkomst--mist12

Je hebt zo je eigen motieven om te stoppen: leeftijd, geen opvolger, gezondheidsklachten, slechte financieel-economische vooruitzichten of de regeldruk vanuit de overheid. Misschien heb je er om andere redenen genoeg van, is je pensioen leeftijd nog ver weg en zie je meer perspectief in ander werk, mogelijk zelfs buiten de landbouw.

ZLTO helpt je bij het maken van een nieuwe start. De tweedaagse cursus ‘Een Nieuwe Start’ begint met waar je nu staat: afscheid nemen van het bedrijf, verlies verwerken, ervaringen delen. Daarna werk je aan je toekomst. Je ontdekt je talenten en kwaliteiten en oriënteert je via praktische oefeningen op een nieuwe toekomst met een andere baan en levensinvulling.

Ik heb interesse in een nieuwe start

Marcel en Lies Rijkers namen eerder deel aan de cursus 'Een nieuwe start'

Marcel en Lies Rijkers besloten begin 2018 om binnen twee jaar te stoppen met hun melkveehouderij in Landhorst. Motieven: geen opvolger en minder voldoening als gevolg van knellende regelgeving.  “Onze bedoeling was om met honderd melkkoeien door te gaan tot mijn pensioen. Om dat vol te houden, moesten we verder groeien of verbreden. Dat wilden we allebei niet. Stoppen was de beste optie.’ Marcel over het proces van verwerking en heroriëntatie daarna: “Dat viel niet mee. Ik begon te malen, liep bijna tegen overspannenheid aan. Tot ik hoorde van de cursus ‘Een nieuwe start’. Mijn vrouw en ik bezochten de bijeenkomsten en we hebben vooral het delen van ervaringen met collega’s als heel waardevol ervaren”. Terugblikkend: “We hebben meer rust in ons hoofd en hebben onze toekomst scherper in beeld”.

Overweeg je te stoppen met het bedrijf en beb je nog niet aan pensioen toe? Kijk ook dan ook is naar het ruimere aanbod 'Een nieuw toekomstperspectief'. Een Nieuwe Start is een onderdeel van dit programma dat verder bestaat uit diverse individuele diensten gericht op ‘Van Werk naar Werk’ zoals een coaching gesprek, het verkennen van kwaliteiten en beroepskeuze, een stage, sollicitatietraining etc.