header_droogte

Droogte in Nederland

In heel Nederland is het al gedurende een zeer lange tijd extreem droog. Helaas blijft dit niet zonder gevolgen voor de agrarische bedrijven en dus onze leden.

We zijn ons er zeer bewust van dat er op dit moment dramatische situaties ontstaan vanwege de extreme droogte. Met name op plekken waar niet beregend kan worden. Voor de plaatsen waar wel beregend kan worden zetten we ons hard in om de maximale mogelijkheden van beregening overeind te houden, zodat de schade zo beperkt mogelijk blijft.

Oppervlaktewateronttrekking

De mogelijkheden voor het beregenen met oppervlaktewater zijn ondertussen beperkt. Voor een actueel overzicht van de huidige onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater kun je terecht op de website van de verschillende waterschappen. Hieronder directe links naar de verschillende sites:

Versneld opstellen bedrijfswaterplannen

Een bedrijfswaterplan kan in Noord-Brabant voordelen bieden bij het beregenen uit grondwater. Natuurlijk helpen de adviseurs van ZLTO je met het snel opstellen van een bedrijfswaterplan. Het bedrijfswaterplan moet je indienen bij het waterschap en zij moeten dat goedkeuren.

Hulp nodig bij het opstellen van een bedrijfswaterplan? Neem contact op met onze Informatielijn via 073 217 33 33 of info@zlto.nl

Kamerbrief van de minister

Er komen veel vragen binnen over de verlengde uitrijperiode van mest, hoe het zit met de mest op grasland en het scheuren van gras en het zaaien van vanggewas. Op veel vragen zijn nog geen antwoorden. Wat er bekend is en waarom keuzes zijn gemaakt, staat in de kamerbrief van de minister.

Lees de kamerbrief

Onze leden vertellen

Bekijk de droogtemaatregelen

Een overzicht van de maatregelen vanuit het ministerie.

Documenten