Header pagina algemeen

Criminaliteit in het buitengebied

Door een toename van het aantal leegstaande gebouwen en de gunstige en anonieme ligging van boerderijen in Brabantse en Zeeuwse buitengebied, zou de criminaliteit in het buitengebied kunnen toenemen. Denk aan hennepplantages en XTC-labs. Dit vindt ZLTO een zorgwekkende ontwikkeling. Vooral omdat de leegstand de komende jaren alleen maar gaat toenemen. Samen met onze leden zorgen we ervoor dat het buitengebied leefbaar en veilig is én blijft.

Drugsafval.JPG

Agrarische ondernemers kunnen benaderd worden door criminelen. Dit kan met of zonder reden zijn. Bijvoorbeeld vanwege een ruimte die te huur staat of omdat de locatie criminelen aanstaat. Keurig uitziende mensen kunnen soms verkeerde bedoelingen hebben, of kunnen zijn ingehuurd door criminelen om ondernemers over te halen met ze in zee te gaan. Verder kun je benaderd worden via e-mail of post. Er worden dan huurbedragen van enkele tienduizenden euro’s geboden voor de huur van een loods. Dit klinkt erg verleidelijk. Dit noemt men weleens de zogenaamde ‘wietbrieven’.

Je komt er moeilijk van af

Wanneer iemand eenmaal met criminelen in zee gaat, al dan niet met een tijdelijke bedoeling, komt hij hier niet meer van af. Criminelen gaan daar niet mee akkoord en zullen met flinke bedreigingen komen.

Wanneer een ondernemer onderdak biedt aan een criminele organisatie, maakt hij zelf ook deel uit van een criminele activiteit en is dus strafbaar. 

Tips: wat kan je doen?

 • Trek belangstellende huurders na. Via WRH kan voor enkele tientjes een mogelijke huurder worden ‘nagetrokken’, voor zover zij bekend zijn in het register. Het biedt natuurlijk geen garanties, want niet iedereen staat in dit register. Maar mogelijk is het wel een aanknopingspunt. Voor meer informatie kun je hierover ook bellen met WRH: (085) 273 52 77.
 • Heb contact met de buurt, bijvoorbeeld via een Whatsapp- of e-mailgroep, en meld hen verdachte situaties.
 • Houd contact met toezichthouders, bijvoorbeeld van de gemeente of politie
 • Zorg voor zichtbare veiligheid, hang camera’s op, houdt het erf overzichtelijk. Zie hier voor de mogelijkheden bij LTO Ledenvoordeel
 • Noteer kentekens bij verdachte voertuigen of personen en onthoud hoe ze eruit zien
 • Meld verdachte situaties via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 bij www.meldmisdaadanoniem.nl

Schuur verhuren?

 • Maak duidelijke afspraken, liefst op papier met naam en adres.
 • Zorg voor een overeenkomst tussen jou en de verhuurder (voorbeeldcontract op te vragen bij ZLTO via jacomien.den.boer@zlto.nl)
 • Check gegevens van Kamer van Koophandel en vraag een kopie ID.
 • Vraag bij voorkeur via de bank te betalen
 • Verdachte situaties kunnen zijn: persoon is lastig te bereiken, veranderd geregeld van mobiel nummer, komt op aparte tijdstippen.
 • Houd in de gaten wat er in de schuur gebeurt, spreek af dat er geen andere sloten op de deur komen. Ga geregeld kijken wat er in de schuur staat. Indien dit anders is dan is afgesproken spreek de huurder aan of onderneem actie.
 • Meer informatie over dit onderwerp in de folder van taskforce

Afvaldumpingen op je land

In natuur- en agrarische gebieden wordt regelmatig afval gedumpt dat bij de productie van synthetische drugs overblijft. Het gaat dan vaak om zeer gevaarlijke stoffen die de gezondheid schaden en het leefmilieu in gevaar kunnen brengen. Dit afval zit dikwijls in plastic tanks, jerrycans en gascilinders, maar er wordt ook op andere manieren afval gedumpt.

Het merendeel van de dumpingen van drugsafval vindt plaats in Noord-Brabant, Limburg en Gelderland. De veroorzaker is vaak niet te achterhalen. Hierdoor brengt het opruimen van drugsafval een financiële last mee voor grondeigenaren, soms ook voor boeren. Daarbij zijn er boeren die benaderd worden om hun gierkelders te gebruiken om afval van synthetische drugs op te slaan. Het afval wordt in bepaalde gevallen soms uitgereden en geloosd op het land.

Meer informatie over illegale dumpingen en drugsafval vind je op de website van de politie.

Tegemoetkoming voor opruimen

Er lijkt een structurelere oplossing te zijn voor het opruimen van drugsafval. Het laatste nieuws is dat alle kosten voor drugsafval vergoed gaan worden. Lees hier het artikel van Omroep Brabant.

Het rijk stelt sowieso een tegemoetkoming van 50% beschikbaar aan grondeigenaren ten behoeve van drugsafval. Let op: deze tegemoetkoming is te verkrijgen zolang er nog geld beschikbaar is voor opruimkosten in 2018 en 2019. Dit in afwachting van een structurelere financieringsoplossing. Kijk voor meer informatie op de site van de provincie Noord-Brabant.

Wat ZLTO voor je kan doen?

 •  We willen boeren en tuinders weerbaarder maken tegen criminaliteit.
 • In jouw afdeling of studieclub kan je een informatiebijeenkomst laten organiseren. Vraag wat de mogelijkheden zijn via jacomien.den.boer@zlto.nl.
 • ZLTO wil dat partijen in het buitengebied gezamenlijk optrekken en elkaar leren kennen. Zo ontstaat er een beter overzicht, een stukje sociale controle en vallen verdachte situaties eerder op.
 • Standaard opzet huurovereenkomst is beschikbaar bij ons.
 • We verzorgen voorlichting via Nieuwe Oogst en de digitale nieuwsbrief.
 • Mede-organisator buurtwhatsapp groepjes
 • Achterliggende problematiek leegstand bespreekbaar maken (sloop, herbestemming, financieringsproblemen locatie).
 • Via LTO Ledenvoordeel kan je gunstig investeren in beter hang- en sluitwerk, camera’s, enzovoorts. Zie: https://www.ltoledenvoordeel.nl/veiligheid/

ZLTO en de aanpak van ondermijnende criminaliteit in het buitengebied

‘Wat kan de rol zijn van ZLTO bij de integrale overheidsaanpak bij ondermijnende criminaliteit in het buitengebied?’ Job den Beste, student Inholland Rotterdam heeft hier in 2018 onderzoek naar gedaan. Voor een samenvatting van de resultaten kijk hier.

Gerelateerd nieuws

Kosten opruimen drugsafval

In februari besloot de Raad van State in een zaak in Nuenen dat gemeenten de rekening voor het opruimten van drugsafval niet mogen neerleggen bij een grondeigenaar als deze niet van het afval afwist.

EnquĂȘte veilig en vitaal platteland

Het lijkt wel of de kranten vol staan met berichten over criminele activiteiten op het platteland. Hoog tijd om eens te polsen bij onze leden hoe veilig/onveilig zich voelen op het platteland.