Even voorstellen: Rianne Guiljam

Even voorstellen: Rianne Guiljam

Rianne Guiljam

Ik ben Rianne Guiljam getrouwd met Leen Guiljam.

We hebben 3 eigen kinderen en 1 pleegdochter.
Ik werk zelf als zelfstandige hulp bij Allevo en ben vrijwilligster bij de hospice waar je een stukje zorg voor je naaste kan geven.

Ze hebben mij gevraagd om mee te helpen met het organiseren van activiteiten te verzorgen onder de ZLTO leden, het sprak mij wel aan om zo ook een bredere kijk te krijgen wat er bij de ZLTO speelt en meer kennis te krijgen onder de ZLTO leden. Met behulp van de andere commissieleden hoop ik een klein steentje bij te mogen dragen.