Over ZLTO Moerdijk

ZLTO Moerdijk is een actieve afdeling met ongeveer 235 leden. Samen vertegenwoordigen wij zo’n 130 bedrijven in de groene ruimte. De afdeling maakt zich sterk voor verduurzaming van de agrarische sector, door aandacht te hebben voor mens, dier, milieu en de omgeving van boeren en tuinders.

bestuur zlto moerdijk

Als bestuur behartigen wij de lokale belangen van onze leden. Hiervoor hebben wij, middels het Agroplatform, regulier overleg met de gemeente Moerdijk over zaken die voor onze leden belangrijk zijn. Indien dit nodig is voeren wij ook overleg met andere overheden, zoals bijvoorbeeld het waterschap Brabantse Delta.

Momenteel richten we onze aandacht o.a. op de volgende zaken:

  • Ontwikkeling Noordrand Zevenbergen
  • Bestemmingsplan Buitengebied
  • Zuid-West 380 kV hoogspanningsleiding

Natuurlijk spelen we ook een maatschappelijke rol binnen de gemeenschap waarin we wonen en werken. Middels het jaarlijks organiseren van een “Toer de Boer” stellen wij burgers in de gelegenheid een kijkje te nemen op de agrarische bedrijven van onze leden. ZLTO Moerdijk heeft ook aan de ontwikkeling van het “boerenlandpad Meerenpolders” in Zevenbergen meegewerkt.

Als de actualiteit dit vraagt, organiseren we ledenbijeenkomsten of zetten desnoods een project op. Verder willen we er als collega’s zijn voor elkaar, ook wanneer het iemand minder goed gaat. Middels een jaarlijks te organiseren ledendag proberen wij de onderlinge banden te verstevigen.

Meer informatie over: