Onttrekkingsverbod grondwater? Hoe zit dat?

In de media wordt er momenteel gecommuniceerd dat er een onttrekkingsverbod is afgekondigd op grondwater. Dit is echter niet helemaal correct. Hoe is het dan wel?

Ondernemers die beregenen met een onttrekkingsvergunning voor grondwater hebben in hun vergunning een beperking opgelegd gekregen dat grasland niet beregend mag worden tussen 11:00u en 17:00u. De waterschappen hebben de mogelijkheid om hier gedurende een periode van maximaal 10 dagen een ontheffing op te geven. Van deze mogelijheid heeft het waterschap gebruik gemaakt, echter de periode van 10 dagen is helaas weer verstreken. Dus de beperking voor het beregen van grasland in de daguren is weer van kracht. Deze beperking geldt volgens de vergunningen tot 1 augustus.

Voor ondernemers die niet vergunningsplichtig zijn maar beregenen via een zogenaamd Bedrijfswaterplan geldt deze beperking op grasland niet. Zij mogen nog wel beregenen vanuit grondwater.

Samengevat:

  • Onttrekking van oppervlaktewater ten behoeve van beregening is op veel plaatsen verboden, met uitzondering van kapitaalsintensieve gewassen. Voor een volledig overzicht van de onttrekkingsverboden moet u kijken op de website van uw waterschap
  • Onttrekking van grondwater is toegestaan mits je in het bezit bent van een onttrekkingsvergunning of een goedgekeurd bedrijfswaterplan. Indien je beregent via een vergunning moet je wel de regels hiervan in de gaten houden, dus beregening van grasland is niet toegestaan van 11:00u tot 17:00u, tot 1 augustus

Wil je weten of je onttrekking vergunningsplichtig is, of dat je kunt volstaan met een melding en Bedrijfswaterplan? Kijk dan op deze pagina voor een overzichtskaart voor Noord-Brabant.

Gerelateerd nieuws

2
Akkerbouw
17
2
Biologische land
18
2
Boomteelt en Vaste planten
19
2
Fruitteelt
20
2
Multifunctionele landbouw
24
2
Vollegronds tuinbouw
32
6
Homepage
115
6
Nieuwsbrief
152