Lid worden!
0611-mj-cuijck-boomkwekerij-ebben--snoeien_003

Boomteelt en vaste planten

De sector bomen en vaste planten is heel divers. Door het enorm grote aantal teelten zijn geen twee bedrijven hetzelfde. Grootste overeenkomst tussen de bedrijven is dat elk bedrijf verantwoordelijk is voor de eigen afzet. En dus dagelijks de marktontwikkelingen volgt, via de eigen informatie-bronnen.

LTO bomen en vaste planten

ZLTO staat de leden bij door met provincie, gemeenten en waterschappen te overleggen over bestemmingsplannen, waterbeheerplannen en vergunningseisen. De vakgroep focust vooral op de vaktechnische zaken die voor de sector van belang zijn. Van CAO tot gewasbescherming en kennisuitwisseling. Van EU-regelgeving tot uw leveringsvoorwaarden. Het meeste doen we samen met LTO-Noord en LLTB, vanuit de LTO vakgroep bomen en vaste planten.

Lees meer over:

Producten en diensten

Projecten

Documenten

Lezingen winterprogramma

Inspiratie opdoen voor lezingen voor het winterprogramma? De scholingsconsulent Boomkwekerij Piet Verhoeven heeft dit jaar door de gehele sector onderwerpen verzameld die actueel zijn binnen de boomkwekerij en waarmee het kennisniveau van ondernemers, medewerkers en studenten op een hoger plan kan komen binnen de boomkwekerij. Zie bijlage.

Testimonials

Links

Blogs

Meer blogs

Nieuws

Meer nieuws

Agenda

Bekijk de volledige agenda

Sociaal programma

ZLTO is een 'kloppend hart' voor leden en biedt een scala van activiteiten en diensten waarbij het welzijn van leden voorop staat.

Bekijk het aanbod

ZLTO-ondernemersgroep bomen en vaste planten

Je wilt niet alleen bijblijven, maar voorop lopen. Binnen ZLTO zijn er 10 ondernemersgroepen boomteelt en vaste planten die onderling ervaringen uitwisselen, en met regelmatig een interessant thema behandelen. Het kan gaan om ondernemerschap, bedrijfsvoering, personeel, teelttechnische zaken, gewasbescherming, social media, marktbenadering, etc. In principe kan elk onderwerp een keer aan bod komen, de groep bepaalt zelf samen met de vaste begeleider het jaarprogramma en de locaties. In 2017 zijn er de volgende ondernemersgroepen:

  • Rozen (begeleiding Dirand van Wijk)
  • Vrouwen van boomkwekers Zundert 
  • Vrouwen van boomkwekers midden en oost Brabant 
  • Laanbomen 1 (begeleiding Frans van Wanroij)
  • Laanbomen 2 
  • Containerteelten midden – oost Brabant 
  • Bos-haag-sier Zundert (begeleiding René van Gastel)
  • Sierteelt volle grond
  • Werknemers van WSW bedrijven (begeleiding Dirand van Wijk)
  • Jonge ondernemers

Alle bedrijfsleden en medebedrijfsleden van ZLTO met bomen en/of vaste planten kunnen in principe meedoen, mits er plaats is. Ook leden van LLTB en LTO-Noord zijn welkom. De ondernemersgroepen komen gemiddeld vijf keer per jaar bij elkaar met een gespreksleider/begeleider. De groep bepaalt zelf het tijdstip, locatie is veelal om beurten bij de deelnemers op het bedrijf. Voor meer informatie zie ook deze factsheet.
 
Meer informatieof aanmelden? Neem contact op met Helma Hoff (helma.hoff@zlto.nl).

ZLTO-excursies en themabijeenkomsten

Naast de themabijeenkomsten die ZLTO voor de leden organiseert, organiseert de vakgroep jaarlijks een beperkt aantal bijeenkomsten voor de leden met bomen en/of vaste planten. Meestal is zo’n bijeenkomst gecombineerd met een excursie naar een interessant bedrijf. De vakgroep organiseert deze avonden of middagen samen met een groepje leden, die de onderwerpen en interessante locaties voor u uitzoeken. De data worden via de nieuwsbrief doorgegeven. Meldt je aan en ga mee! Als je zelf een idee hebt, of vaker met ons mee wil denken, neem dan even contact op met Helma Hoff (helma.hoff@zlto.nl).

Vaktechniek landelijk

De cultuurgroepen zijn de ruggegraat voor de sectorale input op landelijke beleidsdossiers, Europese regelgeving, marktvragen etc. Alle leden met boomteelt en/of vaste planten zijn ingedeeld in één of meer van de landelijke cultuur- of gewasgroepen. De indeling kunt u vinden op de website www.ltobomenenvasteplanten.nl, daar vindt u ook een overzicht van alle leden per cultuurgroep. Zodat niet alleen wij u kunnen benaderen met gerichte informatie of vragen, maar ook uw potentiële klanten. Om die reden wordt de website nog vertaald in verschillende talen. Vanuit de cultuurgroepen worden ook activiteiten georganiseerd voor de leden. Informatie krijgt u o.a. via de nieuwbrief, vaak ook via een persoonlijke uitnodiging (digitaal).

Vakgroep bomen en vaste planten

Het vakgroepbestuur komt 5x per jaar bij elkaar om lopende acties af te stemmen, ontwikkelingen te delen, en nieuwe initiatieven op te starten. Twee keer per jaar wordt het programma gedeeld en besproken in het afstemmingsoverleg, het klankbord voor de vakgroepbestuurders. Deze bijeenkomsten bepalen de agenda voor het komende half jaar. Hiervoor worden ca 30 leden uitgenodigd die op één of andere manier actief zijn in ondernemersgroepen, binnen Naktuinbouw, binnen de afdelingen, met jongeren, etc. Wil je een keer aansluiten? Geef het door aan Helma.hoff@zlto.nl.

Boomteelt en Vaste plantenGezonde planten