‘PS #Boerenhorenbijbrabant’

Nieuw provinciaal beleid: wat nu?

Het nieuwe beleid van de provincie om de stikstofuitstoot uit stallen versneld terug te dringen, is sinds 7 juli werkelijkheid geworden. ZLTO staat aan de vooravond van een juridische procedure om dit beleid van tafel te krijgen. Maar in de tussentijd is het provinciale beleid wel van kracht en is er flankerend beleid opgesteld. En zitten veel boeren met vragen over wat dit betekent op het erf.

Waar gaat het over?

Stallen moeten zes jaar eerder dan oorspronkelijk de afspraak was, voorzien zijn van de nieuwste emissiearme technieken. En de bouw van nieuwe stallen in Oost- en Midden-Brabant moet gepaard gaan met de sloop van oude stallen in de directe omgeving. Veel bedrijven kunnen geen financiering krijgen voor het versneld emissiearm maken van de bestaande stallen. Dat beleid betekent het einde van ruim 500 Brabantse gezinsbedrijven. Honderden anderen komen onder de armoedegrens terecht.

Wat betekent dit op het erf?

Het nieuwe beleid heeft voor veel boerenbedrijven in de provincie Noord Brabant gevolgen. Moet je je stal aanpassen? Wat zijn de financiële consequenties? We willen er juist nu voor jou als lid en klant van ZLTO zijn en ondersteuning bieden waar mogelijk.

Welke mogelijkheden heb je?

  • Als individueel lid kun je een adviesgesprek aanvragen met een van onze adviseurs. Er worden, vaak in samenwerking met de lokale afdeling, adviesdagen georganiseerd. Op een locatie bij jou in de buurt kun je je intekenen voor een gratis gesprek met een adviseur. Deze komt dan kijken wat het betekent voor jouw bedrijf en welke mogelijkheden je hebt. Bel hiervoor met de ZLTO-informatielijn.
  • Lokale afdelingen organiseren bijeenkomsten voor hun leden waarop een deskundige van ZLTO kan uitleggen wat het nieuwe provinciale beleid precies inhoudt, welke mogelijkheden je hebt, welke verzachtende maatregelen er genomen zijn etc. Je bestuur kan hiervoor contact opnemen met Herman Litjens, 06 212 325 85 of herman.litjens@zlto.nl.
  • In sommige gemeentes is er een ondersteuningsnetwerk opgericht voor boeren die met vragen zitten over hun toekomst in relatie tot het nieuwe provinciale beleid. Gemeenten organiseren dit op een eigen manier. De relatiebeheerder kan dit voor je uitzoeken. Neem gerust contact met hem of haar op. Bekijk op de kaart wie in jouw gebied werkzaam is. www.zlto.nl/contact

Hoe is het zo ver gekomen?

Provincie Noord-Brabant heeft gekozen voor strengere milieumaatregelen en een versnelde transitie van naar een duurzame Brabantse veehouderij. ZLTO-voorzitter Hans Huijbers voorspelt dat het nieuwe beleid zal vastlopen in de uitvoering en alleen maar verliezers zal kennen. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Een blik terug in de tijd. 

Bekijk tijdlijn

Wat houdt dit besluit voor jou in?

Als ZLTO vechten we de besluiten collectief aan. Dit neemt niet weg dat je nu al vragen kunt hebben. Wat als het doorgaat? Wat betekent dit voor mij? Moet ik mijn stal aanpassen? Wat zijn de financiële consequenties? We willen er juist nu voor jou als lid en klant van ZLTO zijn en ondersteuning bieden waar mogelijk. We vinden het belangrijk niet alleen oog te hebben voor het collectief, maar ook juist voor jouw individuele vragen.

Sociale mediacampagne

‘PS #Boerenhorenbijbrabant’

Van den Corput, Bertens en anderen veehouders, roepen de komende weken via een persoonlijke videoboodschap op sociale media Provinciale Staten (PS) op om tegen de plannen te stemmen. ‘Niet alleen dreigen honderden boeren-familiebedrijven, zoals de onze, te verdwijnen, ook de leefbaarheid op het platteland zal daardoor worden aangetast’, zeggen Van den Corput en Bertens.

Boeren zijn immers goed voor tienduizenden banen, direct en indirect. Zij beheren natuur, bieden plek aan toeristen op boerencampings en bed & breakfasts, leiden talloze schoolklassen rond, verkopen vlees, eieren en zuivel in eigen boerderijwinkels of via lokale supermarkten en slagers en maken dus een wezenlijk onderdeel uit van de maatschappij.

Niet alleen dreigen honderden boeren-familiebedrijven, zoals de onze, te verdwijnen, ook de leefbaarheid op het platteland zal daardoor worden aangetast.

Als de boer uit Brabant verdwijnt, zal dit allemaal verdwijnen. In de filmpjes roepen ook burgers de provincie op om niet akkoord te gaan met de huidige voorstellen.

‘Boeren horen bij Brabant’ gebruikt voor zijn sociale mediacampagne Facebook (www.facebook.com/boerenhorenbijbrabant), Twitter (www.twitter.com/boereninbrabant) en er is een YouTube-kanaal waar alle filmpjes zullen worden geplaatst.

De veehouders roepen alle collega’s, maar ook burgers op om de actie te steunen door ook een filmpje te plaatsen met de oproep aan de provincie om boeren niet te laten verdwijnen uit Brabant. Gebruik daarbij de hashtag #BoerenhorenbijBrabant en de bovenstaande afbeelding 'PS Boeren horen bij Brabant'!

Biologische land