‘PS #Boerenhorenbijbrabant’

Nieuw provinciaal beleid

Het nieuwe beleid van de provincie om de stikstofuitstoot uit stallen versneld terug te dringen, is sinds 7 juli werkelijkheid geworden. ZLTO (en anderen) staan aan de vooravond van een juridische procedure om dit beleid van tafel te krijgen.

In de tussentijd heeft de provincie flankerend beleid opgesteld om de desastreuze gevolgen van het nieuwe provinciale beleid te verzachten. ZLTO heeft aangegeven dat ze bij haar standpunt blijft: het provinciale beleid moet van tafel, dan is flankerend beleid niet nodig. Voor boeren die hun bedrijf voort willen zetten is het aangenomen beleid niet op te lossen met geld. Die hebben gewoon de afgesproken tijd nodig.

Stallen moeten zes jaar eerder dan oorspronkelijk de afspraak was, voorzien zijn van de nieuwste emissiearme technieken. En de bouw van nieuwe stallen in Oost- en Midden-Brabant moet gepaard gaan met de sloop van oude stallen in de directe omgeving. Dat beleid betekent het einde van ruim 500 Brabantse gezinsbedrijven. Honderden anderen komen onder de armoedegrens terecht. Huijbers: “Het milieu schiet met deze maatregelen vrijwel niks op, het jaagt de schaalvergroting aan en vermindert de inzet op dierenwelzijn. Daarmee loopt de verduurzaming van de veehouderij vast.” Veel jonge en innovatieve ondernemers spraken vooraf aan het debat in en probeerden de provincie op die manier nog op andere gedachten te brengen. Tevergeefs. “De provincie heeft die inspraak op een farce laten uitlopen”, aldus Huijbers.

‘Door deze plannen dreigen honderden familiebedrijven kopje onder te gaan. Veel bedrijven kunnen geen financiering krijgen voor het versneld emissiearm maken van de bestaande stallen. Het gevolg is dat honderden boeren-familiebedrijven noodgedwongen zullen moeten stoppen. Van degenen die overblijven, zal een aanzienlijk deel onder de armoedegrens komen. Gezinsbedrijven en jonge boeren zullen het kind van de rekening worden. Dit mag niet gebeuren!’, zeggen varkenshoudster Hanneke van den Corput uit Vught en leghennenhouder Jeroen Bertens uit Haghorst.

De provincie wil geen schaalvergroting, maar stimuleert schaalvergroting juist wel met dit beleid. Alleen door op te schalen, kunnen boeren de hoge investeringen die provincie van hen eist, het hoofd bieden. In de huidige voorstellen wordt hier aan voorbij gegaan.

Hoe is het zo ver gekomen?

Provincie Noord-Brabant heeft gekozen voor strengere milieumaatregelen en een versnelde transitie van naar een duurzame Brabantse veehouderij. ZLTO-voorzitter Hans Huijbers voorspelt dat het nieuwe beleid zal vastlopen in de uitvoering en alleen maar verliezers zal kennen. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Een blik terug in de tijd. 

Bekijk tijdlijn

Nieuws

Meer nieuws

Wat houdt dit besluit voor jou in?

Als ZLTO vechten we de besluiten collectief aan. Dit neemt niet weg dat je nu al vragen kunt hebben. Wat als het doorgaat? Wat betekent dit voor mij? Moet ik mijn stal aanpassen? Wat zijn de financiële consequenties? We willen er juist nu voor jou als lid en klant van ZLTO zijn en ondersteuning bieden waar mogelijk. We vinden het belangrijk niet alleen oog te hebben voor het collectief, maar ook juist voor jouw individuele vragen.

Sociale mediacampagne

‘PS #Boerenhorenbijbrabant’

Van den Corput, Bertens en anderen veehouders, roepen de komende weken via een persoonlijke videoboodschap op sociale media Provinciale Staten (PS) op om tegen de plannen te stemmen. ‘Niet alleen dreigen honderden boeren-familiebedrijven, zoals de onze, te verdwijnen, ook de leefbaarheid op het platteland zal daardoor worden aangetast’, zeggen Van den Corput en Bertens.

Boeren zijn immers goed voor tienduizenden banen, direct en indirect. Zij beheren natuur, bieden plek aan toeristen op boerencampings en bed & breakfasts, leiden talloze schoolklassen rond, verkopen vlees, eieren en zuivel in eigen boerderijwinkels of via lokale supermarkten en slagers en maken dus een wezenlijk onderdeel uit van de maatschappij.

Niet alleen dreigen honderden boeren-familiebedrijven, zoals de onze, te verdwijnen, ook de leefbaarheid op het platteland zal daardoor worden aangetast.

Als de boer uit Brabant verdwijnt, zal dit allemaal verdwijnen. In de filmpjes roepen ook burgers de provincie op om niet akkoord te gaan met de huidige voorstellen.

‘Boeren horen bij Brabant’ gebruikt voor zijn sociale mediacampagne Facebook (www.facebook.com/boerenhorenbijbrabant), Twitter (www.twitter.com/boereninbrabant) en er is een YouTube-kanaal waar alle filmpjes zullen worden geplaatst.

De veehouders roepen alle collega’s, maar ook burgers op om de actie te steunen door ook een filmpje te plaatsen met de oproep aan de provincie om boeren niet te laten verdwijnen uit Brabant. Gebruik daarbij de hashtag #BoerenhorenbijBrabant en de bovenstaande afbeelding 'PS Boeren horen bij Brabant'!

Biologische land