‘PS #Boerenhorenbijbrabant’

ZLTO dagvaardt provincie Noord-Brabant

De provinciale Verordering natuurbescherming, die desastreuze gevolgen heeft voor Brabantse boeren, moet van tafel. Daarom dagvaardt ZLTO nu, samen met een aantal boeren, de provincie Noord-Brabant. Op deze manier komt ZLTO op voor de Brabantse veehouders. Het nieuwe provinciale milieubeleid is onhaalbaar, oneerlijk en onbetaalbaar. Ook is het in strijd met de afspraken die eerder met maatschappelijke partners zijn gemaakt en levert het nauwelijks milieuwinst op. Maar in de tussentijd is het provinciale beleid wel van kracht en is er flankerend beleid opgesteld. En zitten veel boeren met vragen over wat dit betekent op het erf.

Waar gaat het over?

Door wijziging van beleid moeten veehouders hun stallen flink verbouwen om te voldoen aan de nieuwste eisen. ZLTO vindt ook dat boeren moeten zorgen voor milieuvriendelijke stallen, maar de wijze waarop dat nu gebeurt door de provincie is onhaalbaar, onbetaalbaar en oneerlijk.

Janus Scheepers, bestuurder ZLTO: ‘Ik heb er alle geloof in dat wij met de ondernemers deze zaak winnen. De impact van het vervroegde beleid van de provincie is buitenproportioneel. Dit kun je gewoon niet eisen van de Brabantse veehouders.’

Onhaalbaar

Boeren moeten hun bestaande stallen nu aanpassen voor 2022 en een vergunning aanvragen voor 2020. Gemiddeld duurt het traject om een vergunning aan te vragen langer dan een jaar. De periode die nu rest om de nieuwe verplichte vergunning aan te vragen, is aantoonbaar te krap en financieel onhaalbaar. Daarnaast zijn er bij een aantal diercategorieën nog geen of onvoldoende stalsystemen beschikbaar om te kunnen voldoen aan de nieuwe normen, zoals jongvee, vleesvee, kalveren en geiten.

Familiebedrijven in de knel

Boeren die jaren geleden aan de regels voldeden toen ze hun stal bouwden, deden een financiële investering voor jaren. Tussentijds diezelfde stal aanpassen is financieel vaak niet haalbaar en past onvoldoende bij het investeringsritme. Veel Brabantse familiebedrijven komen klem te zitten. Verdrietig voor vele boerengezinnen en hun personeel en een groot gemis voor vele Brabantse dorpen waar boeren een waardevolle sleutelpositie vervullen in het dagelijkse leven.

De Brabantse veehouders lagen keurig op schema om eerdere afspraken over het terugdringen van uitstoot uit stallen te halen. Met dit beleid worden Brabantse boeren ernstig benadeeld ten opzicht van hun collega’s in andere provincies. De nieuwe maatregelen leveren nauwelijks milieuwinst op, maar kosten wel honderden Brabantse familiebedrijven de kop.

Vertrouwen

ZLTO en Linssen CS Advocaten zien de rechtszaak met vertrouwen tegemoet. De Brabantse stalemissies vormen slechts 19% van de totale depositie op de Brabantse natuurgebieden. Voor circa 80% zijn andere sectoren en andere bronnen de oorzaak voor de stikstofconcentraties. Voor die 80% gelden geen extra aangescherpte maatregelen. Dat is niet alleen oneerlijk, maar levert ook weinig milieuwinst op. Uit berekeningen van de provincie blijkt dat slechts 4-5% van de depositie afneemt.

Wat betekent dit op het erf?

Het nieuwe beleid heeft voor veel boerenbedrijven in de provincie Noord Brabant gevolgen. Als ZLTO vechten we de besluiten collectief aan. Dit neemt niet weg dat je nu al vragen kunt hebben. Wat als het doorgaat? Wat betekent dit voor mij? Moet ik mijn stal aanpassen? Wat zijn de financiële consequenties? We willen er juist nu voor jou als lid en klant van ZLTO zijn en ondersteuning bieden waar mogelijk. We vinden het belangrijk niet alleen oog te hebben voor het collectief, maar ook juist voor jouw individuele vragen.

Welke mogelijkheden heb je?

  • Als individueel lid kun je een adviesgesprek aanvragen met een van onze adviseurs. Er worden, vaak in samenwerking met de lokale afdeling, adviesdagen georganiseerd. Op een locatie bij jou in de buurt kun je je intekenen voor een gratis gesprek met een adviseur. Deze komt dan kijken wat het betekent voor jouw bedrijf en welke mogelijkheden je hebt. Bel hiervoor met de ZLTO-informatielijn.
  • Lokale afdelingen organiseren bijeenkomsten voor hun leden waarop een deskundige van ZLTO kan uitleggen wat het nieuwe provinciale beleid precies inhoudt, welke mogelijkheden je hebt, welke verzachtende maatregelen er genomen zijn etc. Je bestuur kan hiervoor contact opnemen met Herman Litjens, 06 212 325 85 of herman.litjens@zlto.nl.
  • In sommige gemeentes is er een ondersteuningsnetwerk opgericht voor boeren die met vragen zitten over hun toekomst in relatie tot het nieuwe provinciale beleid. Gemeenten organiseren dit op een eigen manier. De relatiebeheerder kan dit voor je uitzoeken. Neem gerust contact met hem of haar op. Bekijk op de kaart wie in jouw gebied werkzaam is. www.zlto.nl/contact

Hoe is het zo ver gekomen?

Provincie Noord-Brabant heeft gekozen voor strengere milieumaatregelen en een versnelde transitie van naar een duurzame Brabantse veehouderij. ZLTO-voorzitter Hans Huijbers voorspelt dat het nieuwe beleid zal vastlopen in de uitvoering en alleen maar verliezers zal kennen. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Een blik terug in de tijd. 

Bekijk tijdlijn

Social media campagne

‘Boeren horen bij Brabant’ gebruikt voor zijn sociale mediacampagne Facebook en Twitter.

Gebruik de hashtag #BoerenhorenbijBrabant en de bovenstaande afbeelding 'PS Boeren horen bij Brabant'!

VRAAG EEN ADVIESGESPREK AAN

Biologische land