Boeren hebben een oplossing

Boeren hebben een sleutelrol in het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om voedselveiligheid en voedselzekerheid, de leefbaarheid van het platteland, gezondheid of klimaat.

De land- en tuinbouw is van oudsher een hechte en dienstbare beroepsgroep waarin waarden en normen van familielid op familielid worden overgedragen. Sommige boerenbedrijven bestaan al generaties lang en zijn gebouwd op door de boeren zelf ontgonnen grond. Boeren en tuinders zijn betrokken bij de samenleving en voelen de verantwoordelijkheid dat er voor nu en de generaties na ons genoeg eten is, voor mens en dier en de omgeving met zorg wordt beheerd.

Voedselzekerheid

Boeren en tuinders zijn primair voedselproducenten en dat zal niet wezenlijk veranderen. De omstandigheden in Nederland zijn gunstig voor de productie van voedsel, maar ook voor sierteelt en groenbeleving. Met de productie van gezond, veilig, smaakvol voedsel tegen een eerlijke prijs, leveren boeren en tuinders een bijdrage aan de maatschappelijke opdracht voedselzekerheid en de gezondheid van mens en dier. Daarmee leveren zij ook een belangrijke bijdrage aan de economie.

Door de beschikbare kennis over milieueffecten, wordt er meer dan ooit een beroep gedaan op boeren en tuinders. De wetgeving en regulering is toegenomen, evenals de vraag naar schoon water, gezonde gewassen, CO2-neutrale productie en de kritische houding ten opzichte van herkomst en productie van voedsel: Waar komen de aardbeien, de prei en de broccoli in de supermarkt vandaan?

Vernieuwend boeren

De druk op de land- en tuinbouw is voelbaar en dit vraagt om een vernieuwende manier van boeren. Ingegeven door de maatschappelijke relevantie, maar ook door de veranderende omstandigheden waarin boeren en tuinders hun werk doen, zorgt deze druk juist voor innovatie en slimme ingevingen.

Bijvoorbeeld door het werk van de partner en het boerenbedrijf te combineren, waardoor zorg, recreatie en educatie gecombineerd worden. Door samenwerking met partners en door kennis uit sectoren buiten de land- en tuinbouw, zoals design, wetenschap, technologie, logistiek en onderwijs, te gebruiken om te vernieuwen. Of door op zoek te gaan naar andere manieren van gewasbescherming, landbewerking en energiegebruik om een gezonde en vruchtbare bodem te kunnen behouden.

Duurzame verbinding

Boeren en tuinders van ZLTO willen in contact komen en verbindingen leggen met stedelingen. Want net zo min als de stedeling niet zonder het platteland kan voor het realiseren van zijn eigen ambities, zoals gezonde voeding, groene energie, natuur, biodiversiteit, zorg, beleving en tal van andere functies die bijdragen aan zijn welzijn en geluk, andersom geldt dat ook: boeren en tuinders kunnen niet zonder de stedeling.