Lid worden!

Bodempaspoort

Het ZLTO Bodempaspoort is een online applicatie waarin je gegevens over de bodemkwaliteit op perceelsniveau kunt opslaan. ZLTO zet het bodempaspoort in bij de bewustwording omtrent bodemkwaliteit en bodemgebruik bij ondernemers.

Logo - Bodempaspoort Icoon

Met een Bodempaspoort kan de verdere inzet van ‘duurzame bodemmaatregelen’ bespreekbaar worden gemaakt en kan het Bodempaspoort als basis dienen voor een bodembeheerplan voor agrariërs. Daarnaast is het Bodempaspoort een instrument dat de bodemkwaliteit bij pacht borgt en informatie over de kwaliteit van de bodem bij overdracht van gronden inzichtelijk maakt.

De huidige versie wordt momenteel nog doorontwikkeld. Voor 2017 richt ZLTO zich op vooruitlopende ondernemers met interesse in de bodem, en (ver-)pachters van kortlopende pachtconstructies.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen naar info@zlto.nl o.v.v. Aanmelden Bodempaspoort. Je ontvangt dan per e-mail met meer informatie over het inloggen, de te doorlopen stappen en de kosten.

Vul hier je bodempaspoort in!

Nieuws

Meer nieuws