Webinar ZLTO aan de keukentafel:Perspectief voor boeren rond Natura-2000 gebieden

In nauwe afstemming met haar achterban heeft ZLTO voor 2022 twaalf speerpunten vastgesteld waarop we ons focussen in de belangenbehartiging. Voor ieder van deze speerpunten hebben we een specifiek belangenbehartigingsproces uitgezet.

Icoon - webinar

Draagvlak en bundeling van krachten zijn belangrijke voorwaarden om de belangenbehartiging te laten slagen: dat begint in eigen huis. Daarom organiseert ZLTO voor haar leden zes webinars over onze speerpunten voor 2022. Onder het motto Met ZLTO aan de keukentafel. Kijk op www.zlto.nl/agenda wanneer de overige webinars gepland staan. 

ZLTO zet in op boerenperspectief in de overgangsgebieden rond Natura 2000-gebieden. Sterker nog: boeren en tuinders spelen een cruciale rol bij het verwezenlijken van maatschappelijke opgaven. Herman Litjens, Thijmen Hoogendijk en Patrick van der Rijdt gaan tijdens dit webinar verder in op het lobbyproces rondom perspectief voor boeren rond Natura-2000 gebieden. 

Projecten dragen bij aan belangenbehartiging
Bij ieder online keukentafelgesprek gaan een belangenbehartiger en een medewerker van het projectenteam in op het belang van een scherpe lobby op dit speerpunt en de aanpak. De moderatie van de vraaggesprekken is in handen van de collega’s van Public Affairs. Via de chatfunctie kun je vragen stellen.