Webinar ZLTO aan de keukentafel: Meer ruimte voor Brabantse stalaanpassingen

In nauwe afstemming met haar achterban heeft ZLTO voor 2022 twaalf speerpunten vastgesteld waarop we ons focussen in de belangenbehartiging. Voor ieder van deze speerpunten hebben we een specifiek belangenbehartigingsproces uitgezet.

Icoon - webinar

Draagvlak en bundeling van krachten zijn belangrijke voorwaarden om de belangenbehartiging te laten slagen: dat begint in eigen huis. Daarom organiseert ZLTO voor haar leden zes webinars over onze speerpunten voor 2022. Onder het motto Met ZLTO aan de keukentafel. Kijk op www.zlto.nl/agenda wanneer de overige webinars gepland staan. 

Voor ZLTO is boerenperspectief leidend principe. Dit betekent dat het aanpassen van de stallen op een slimmere manier aangepakt gaat worden en dat ondernemers meer tijd moeten krijgen om hun bedrijfsvoering aan te passen. Herman Litjens en Daniëlle Aarts gaan tijdens dit webinar verder in op het lobbyproces rondom Brabantse stalaanpassingen.

Projecten dragen bij aan belangenbehartiging
Bij ieder online keukentafelgesprek gaan een belangenbehartiger en een medewerker van het projectenteam in op het belang van een scherpe lobby op dit speerpunt en de aanpak. De moderatie van de vraaggesprekken is in handen van de collega’s van Public Affairs. Via de chatfunctie kun je vragen stellen.