Regionale ANV dag 2017

Samen met andere agrarische ondernemers, ANV’s, Collectieven,  landgoedeigenaren, provincies, waterschappen en TBO’s praten we elkaar bij over Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, met een accent op draagvlak, natuurkwaliteit en samenwerking in de regio.

’s Middags nemen we een kijkje in de keuken bij Collectief ANB Oost-Brabant waar vanuit de gebiedsaanvragen van 2016 en 2017 diverse beheerpakketten liggen (o.a. akkerranden en vormen van landschapspakketten) ten behoeve van de provinciale prioritaire soorten.

We hebben een boeiend programma voor u samengesteld, dat een volgende stap is naar resultaatgericht agrarisch natuurbeheer, passend binnen een moderne agrarische bedrijfsvoering.

Aanmelden

Aanmelden kan tot en met 12 juni, dit kunt u doen via onderstaande aanmeld-button.

Programma

20-06-2017
09:30 - 10:00 uur Ontvangst met koffie en thee
10:00 - 10:30 uur Welkom door Jack Verhulst
voorzitter ZLTO klankbordgroep Natuur en Landschap
10:30 - 10:45 uur Toelichting programma door dagvoorzitter Herman Wijdeven
(Voorzitter Collectief ANB Oost-Brabant)
10:30 - 11:00 uur Informatie over Landgoed de Barendonk door Liesbeth Hermanussen
10:30 - 12:00 uur Inleiders
- Jochem Sloothaak van Coördinatiepunt Landschapsbeheer + Gerard van de Wouw (vrijwilliger) – Ervaringen en resultaten rond weidevogelbeheer in de Beerse Overlaet
- Gerald Willemsen van ANV Raamvallei – Natuurcompensatie Kraaijenbergse Plassen
- Peter Broekmans van de gemeente Cuijk – Natuurcompensatie, belang vanuit gemeente en samenwerking
12:00 - 13:00 uur Lunch
13:00 - 15:30 uur Vervolg middagprogramma
Vervolgens gaan we met z’n allen in het veld kijken hoe in de omgeving van Beers agrarisch natuur- en landschapsbeheer wordt aangepakt.
15:30 uur Afsluiting
onder het genot van een hapje en drankje.