Proeftuin Precisielandbouw

Start proeftuin precisielandbouw in Noord-Brabant en Zeeland

Op 30 november 2017 gaat de “Proeftuin voor Precisielandbouw” officieel van start. De proeftuin bestaat uit twee locaties in Colijnsplaat en Reusel. Het is een samenwerkingsverband tussen ZLTO, Van den Borne, Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), Stichting ter exploitatie van Proefboerderij Rusthoeve en Delphy. Wageningen Universiteit en Researchcenter en HAS Hogeschool Den Bosch en Venlo zijn ondersteunende partijen in het project. Centraal staan de innovatiegroepen met akkerbouwers/boom- en fruitkwekers en overige open teelten.

Het project heeft als doelstelling het ontwikkelen en exploiteren van een proeftuin voor precisielandbouw om daarmee innovatie en de adoptie van precisielandbouw in Nederland te versnellen. Met deze innovaties koersen we op minder gebruik van water, mineralen, gewasbeschermingsmiddelen en resources om meer output (kwalitatief en kwantitatief) te behalen.

Tijdens deze kick off worden ambities, activiteiten en ervaringen van de twee fysieke lokaties van de Proeftuin voor Precisielandbouw in Colijnsplaat en in Reusel met jou gedeeld. Ook nemen wij je mee in de toekomst door een toelichting te geven op de projectactiviteiten van de proeftuin in komende jaren en de rol die jij hierin kunt spelen. Er is een formeel startmoment waarbij we onze ambities en investeringen in innovatie kenbaar maken. Enerzijds door lancering van de “Proeftuin voor Precisielandbouw” en anderzijds door bekendmaking van de uitbreiding van de faciliteiten op Colijnsplaat. Tijdens de aangeboden lunch is er ruimte om te netwerken en nader kennis te maken met de partners van de Proeftuin voor Precisielandbouw.

Aanmelden

Meld je aan via onderstaande aanmeld button. Aanmelden kan t/m 23 november.

Programma

09.30-10.00 uur

Ontvangst met koffie/thee en Zeeuwse Bolus

10.00-10.15 uur

Welkom en introductie

10.15-11.15 uur

Pitches en interactie met de deelnemers van de Proeftuin voor Precisielandbouw in Colijnsplaat en Reusel en Technische Universiteit Eindhoven

11.15-12.00 uur

Samen inversteren in innovatie; Lancering Proeftuin voor Precisielandbouw en uitbreiding van de faciliteiten in Colijnsplaat. Panel met Joannes de Bat, Loet Visschers, Joris Baecke en Freek Boudeling

12.00-13.00 uur

Netwerklunch en afsluiting