POP3 Fysieke investeringen t.b.v. waterkwaliteit

Is jouw bedrijf gevestigd in Provincie Noord-Brabant en heb jij plannen om te gaan investeren in de verbetering van de waterkwaliteit? Laat je dan informeren over de nieuwe subsidiemogelijkheden met de POP3 regeling fysieke investeringen.  

4 juni 2018 wordt het loket geopend voor de POP3-r

4 juni 2018 wordt het loket geopend voor de POP3-regeling Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen t.b.v. de verbetering van de waterkwaliteit. Het doel van deze regeling is om investeringen door agrariërs te stimuleren ter verbetering van de waterkwaliteit in verband met Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water.

Thema's

De subsidie kan worden verstrekt voor fysieke investeringen voor de bredere uitrol van innovaties binnen de agrarische sector. Deze hebben betrekking op verbetering van de waterkwaliteit en zijn onderverdeeld in drie thema’s:

  • Precisiebemesting
  • Beter bodembeheer
  • Verminderen emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf

Meer weten?

Deze subsidie kan enkel door landbouwers en samenwerkingsverbanden van landbouwers aan worden gevraagd. Graag nodigen we jou dus uit voor de gratis informatiebijeenkomst op dinsdagavond 22 mei 2018. De bijeenkomst wordt georganiseerd door ZLTO in samenwerking met Provincie Noord-Brabant en is gratis. Het gaat over de aankomende openstelling (4 juni 2018 – 16 juli 2018) voor alle Brabantse landbouwers.

Programma

19.45   Inloop

20.00   Welkom door Gerard Nabuurs (Portefeuillehouder Water bij ZLTO)

20.15   Toelichting subsidieregeling POP3 door Adrie Geerts (Provincie Noord-Brabant) en Martijn Panjer (Stimulus)

21.45   Afsluiting door Maja van Putte en Loeki van Loon (Subsidieloket ZLTO)