Nieuwe GLB praktijk-proof maken (melkveehouderij)

Actief meedenken over en zelfs meeschrijven aan de praktische invulling van het GLB. Die kans hebben we als sector nog nooit eerder gehad. En nu is het toch echt zover. De komende maanden worden er door het hele land bijeenkomsten georganiseerd waarin de ambities van agrariërs op worden gehaald voor de invulling van het GLB na 2020. Alle agrariërs in Nederland zijn van harte uitgenodigd om hierbij aan te sluiten.

Zelf aan het stuur

Tot en met 2020 ontvangen agrariërs vanuit het GLB een vaste vergoeding per hectare, de betalingsrechten. De eerste voorstellen voor het toekomstig GLB van de Europese Commissie over de voorwaarden om betalingsrechten te ontvangen zijn inmiddels bekend en zijn op sommige punten een breuk met dit verleden. Zo is er meer dan ooit aandacht voor klimaat, milieu en biodiversiteit en gaan we steeds meer naar een prestatiebeloning. Het GLB 2021-2027 zal bovendien minder ‘one size fits all’ zijn; Brussel bepaalt de hoofdlijnen, maar de afzonderlijke lidstaten krijgen meer dan ooit tevoren de ruimte om het Europese beleid op hun eigen manier in te vullen. Deze invulling krijgt vorm in het Nationaal Strategisch Plan (NSP) dat elk land moet opstellen.

Bijeenkomsten

Het NSP wordt geschreven door veel verschillende partijen; het Rijk (ministerie LNV), de Provincies en de waterschappen. Zij doen dit in dialoog met alle stakeholders betrokken bij het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Het Rijk heeft de landbouwsector gevraagd om voorstellen te doen voor effectieve en praktisch inpasbare maatregelen op het erf om zo de doelen van het NSP te behalen. Daarvoor heeft LTO Nederland een pilot opgezet om in groepen met boeren en tuinders verspreid over het land in gesprek te gaan en hun ideeën en ambities op te halen.

De eerste data voor deze bijeenkomsten zijn:

Aanmelden voor deze bijeenkomsten is noodzakelijk en via www.lto.nl/glb. Deze bijeenkomsten worden door ZLTO georganiseerd en zijn toegankelijk voor zowel leden als niet-leden.

Noodzaak

Wat gebeurt er als we geen input leveren? Dan geeft het Ministerie zelf invulling aan haar plannen, samen met de andere betrokken stakeholders, en kunnen wij er als sector niet meer op toezien dat de maatregelen die uitgevoerd moeten worden op ons erf, ook efficiënt en praktisch uitvoerbaar voor ons zijn. Het belang om input te leveren is dan ook erg hoog.

Naast het ophalen van de mogelijkheden die agrariërs zien om duurzaamheid in hun eigen bedrijfsvoering te implementeren, worden suggesties gevraagd om de administratieve lasten zo laag mogelijk te houden. Tegelijkertijd lopen er nog 6 andere pilots in specifieke gebieden waarin concrete maatregelen in het veld worden uitgetest. Deze worden uitgevoerd door de agrarische collectieven die ter plaatse actief zijn. LTO Nederland werkt samen met BoerenNatuur, de koepelvereniging van de agrarische collectieven om de resultaten van deze projecten in te brengen in het NSP.

Binnenkort volgt meer informatie over de andere bijeenkomsten en sectoren in het land. 

Dit project wordt gefinancierd uit het Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

“Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”