Inspiratiesessie verwaarding van spruitkoolstronk

Spruitkoolstronk blijft na de oogst op het land achter als organische voedingsstof voor de bodem of gaat richting veevoer. Welke waarde heeft deze stroom nu al? Kunnen we nog meer waarde halen uit onze vollegrondsgroenten door deze niet-eetbare delen te valoriseren (verwaarden tot duurzame producten)? Welke invloed heeft dit op de bodem en de werklast? En wat zijn mogelijke valorisatierichtingen, nu en in de toekomst?

ZLTO kijkt samen met Natuurvezel applicatiecentrum Millvision uit Raamsdonk en landbouw onderzoek en adviescentrum Inagro uit Vlaanderen naar mogelijk nieuwe toepassingen voor agrarische ‘reststromen’, zoals spruitkoolstronk. We voeren onder andere een praktijkproef uit voor het voorbewerken en opslaan van spruitkoolstronk. Deze oogstresten komen in pieken vrij tijdens het oogstseizoen. Met deze proef bekijken we hoe we ervoor kunnen zorgen dat spruitkoolstronk jaarrond beschikbaar is, zodat ze beschikbaar zijn om te verwerken tot producten, zoals papier en karton.

Inspiratiesessie

Gelinkt aan deze praktijkproef organiseren we een inspiratiesessie met spruitkooltelers. We gaan graag met jullie in gesprek over mogelijke knelpunten/uitdagingen die jullie voorzien in de praktijk wanneer we hiermee aan de slag gaan, maar vooral ook naar de kansen. Welke richting zien jullie voor mogelijke doorverwaarding van spruitkoolstronk tot papier/karton toepassingen? Bovenstaande vragen komen aan bod.

Datum en locatie

Deze sessie vindt plaats op vrijdag 18 januari bij spruitkoolteler Hubert Visser: Zeelandweg Oost 56, de Heen.

Programma

13.15 Inloop met koffie en thee
13.30 Welkom
13.45 – 14.45 Presentaties

  • Kerndata en ketenontwikkeling spruitkool (Tim Bockstael, Inagro)
  • Reststromen als veevoeding met resultaten inkuilproeven (Johan de Boever, ILVO)
  • Innovatieve toepassing van spruitkoolstonk in de papierindustrie (Sander van Calker, Millvision)

14.45 – 15.45 Inspiratiesessie en discussiemoment
15.45 – 16.00 Afsluiting

Spruitkooltelers

Deze sessie wordt georganiseerd vanuit het project Growing a Green Future