Informatiebijeenkomst Green Deal Weidevarkens

Op 9 maart 2017 is de Green Deal Weidevarkens ondertekend door varkenshouders Ben en Thea Bruurs van Den Elshorst, de ministeries van EZ (lees: nu weer LNV) en I&M, de Provincie Noord-Brabant, de gemeente Hilvarenbeek, de ZLTO en HAS. Deze Green Deal heeft als doel om te onderzoeken of en hoe natuurinclusieve varkenshouderij op een verantwoorde manier in Nederland mogelijk gemaakt kan worden.

Met alweer bijna 2 jaar ervaring met de uitwerking en uitvoering van de Green Deal, willen de ondertekenaars van deze Green Deal geïnteresseerden in de natuurinclusieve varkenshouderij graag uitnodigen voor een informatiebijeenkomst over het houden van Weidevarkens en over de voortgang in de uitvoering van de Green Deal.

Voor wie is deze bijeenkomst?

Voor een ieder die met natuurinclusieve varkenshouderij aan de slag is of daar iets mee wil gaan doen (zoals varkenshouders, andere ondernemers, grondeigenaren) en voor lokale en regionale overheden die hier een rol in spelen.

Tip voor de varkenshouders.

Vraag je gemeente of provincie om mee te komen, zodat zij zelf direct antwoord krijgen op hun vragen.

Programma

13.30

Welkom door Marjon Krol, Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord – Brabant (LIB)

13.35

Korte terugblik op het tot stand komen van de Green Deal en ervaringen sinds de ondertekening op 9 maart 2017 door Ben Bruurs

14.00

Stand van zaken; ervaringen en voorziene ontwikkelingen vanuit het ministerie van LNV door Judith Veldhuizen.

14.30

Weidevarkens en de Afrikaanse varkenspest: stand van zaken varkenspest en hoe daarmee wordt omgegaan. Door Judith Velthuizen (LNV), Patrick van de Rijdt (ZLTO) en Theo van de Ven (provincie Noord – Brabant)

15.15

Weidevarkens en relevante beleidsontwikkelingen bij Provincie Noord – Brabant door Theo van de Ven.

15.30

Korte pauze

15.30

Effecten van weidevarkens op de bodem, de biodiversiteit en het onkruidbeheer en de invloed daarvan op het beschikbaar krijgen van beheersgronden voor het uitweiden; informatie uit de Community of Practice in project Natuurlijk Boeren, door Ursula Kirchholtes, HAS.

16.00

Uitwisseling van ervaringen tussen de deelnemers (plenair of in groepen); formuleren van vraagpunten en van uitwerkingszaken

16.50

Plenaire terugkoppeling, conclusies en afsluiting