Informatiebijeenkomst Green Deal Weidevarkens

Liggende weidevarkens

‘‘Op 9 maart in dit jaar is de Green Deal Weidevarkens ondertekend door varkenshouders Ben en Thea Bruurs van Den Elshorst, de ministeries van EZ en I&M, de Provincie Noord – Brabant, de gemeente Hilvarenbeek, de ZLTO en HAS.
Deze Green Deal moet het mogelijk maken om tot een verantwoorde natuurinclusieve varkenshouderij te komen in Nederland. Hiertoe heeft Den Elshorst onlangs een ontheffing aangevraagd bij EZ om te kunnen functioneren als testlocatie voor Natuurinclusieve varkenshouderij." 

De ondertekenaars van deze Green Deal willen geïnteresseerden in de natuurinclusieve varkenshouderij graag uitnodigen voor een informatiebijeenkomst over de Green Deal. Je krijgt informatie over wat de Green Deal inhoudt, er is ruimte voor vragen en voor een gesprek over wat partijen nodig hebben om zelf verder te kunnen richting een meer natuurinclusieve varkenshouderij.

Voor wie is deze bijeenkomst?

Voor een ieder die met natuurinclusieve varkenshouderij aan de slag is of daar iets mee wil gaan doen (zoals varkenshouders, andere ondernemers, grondeigenaren) en voor lokale en regionale overheden die hier een rol in spelen.

Tip voor de varkenshouders:

Vraag je gemeente of provincie om mee te komen, zodat zij zelf direct antwoord krijgen op hun vragen.

Programma:

14.00 uur

Introductie door Ben Bruurs over hoe hij gekomen is tot zijn plannen met weidevarkens en waarom een Green Deal nodig was

14.15 uur

Toelichting Green Deal door EZ en vragen

14.45 uur

Toelichting door Ben over hoe hij zijn weidevarkensbedrijf verder wil vormgeven en wat er op zijn 'testlocatie' verder ontwikkeld zal worden

15.00 uur

Welke zaken gaat HAS Hogeschool onderzoeken ter ondersteuning in het weidevarkenssysteem? Toelichting door Ursula Kirchholtes (HAS)

15.15 uur

Vragen uit de groep aan 'panel' met daarin: Ben, Provincie, Gemeente, EZ, ZLTO en HAS

16.00 uur

Korte pauze

16.15 uur

Bespreken vragen die in de groep leven; wat hebben de diverse partijen nodig en hoe gaan we dat organiseren?
Welke zaken moeten opgepakt worden? Prioriteren en verantwoordelijken benoemen

17.15 uur

Communicatie

17.30 uur

Afsluiting