Glastuinbouw Fossielvrij Made

Op 24 januari organiseren we in samenwerking met Waterschap Brabantse Delta en Kas als Energiebron een bijeenkomst over de Gebiedsgerichte aanpak en fossielvrije glastuinbouw.

Gebiedsgerichte aanpak

Zoals jullie wellicht weten is het Hoogheemraadschap van Delfland druk bezig met de gebiedsgerichte aanpak. Dit is een samenwerking tussen waterschap en lokale tuinders om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren en onbedoelde lozingspunten te lokaliseren. Door een intensievere samenwerking tussen tuinders en het waterschap door middel van het delen en bespreken van de meetgegevens wordt het uiteindelijke doel sneller bereikt. Waterschap Brabantse Delta wil in afstemming met de ZLTO en LTO Glaskracht Nederland in het kader van de Gebiedsgerichte Aanpak een vergelijkbaar traject starten in twee gebieden in Brabant en daarbij de waterkwaliteit in de glastuinbouwgebieden Plukmadese Polder en Steenbergse Westlandmonitoren op nutriënten en mogelijk GBM. Eerder in 2018 is dit traject in het Steenbergs Westland al van start gegaan. We willen graag met jullie bespreken of jullie ook open staan voor deze samenwerking.

Fossielvrije glastuinbouw

Je kunt bijna geen krant of nieuwsbrief openen of er staat wel een bericht over de transitie naar een duurzame energievoorziening, dat we van het gas af moeten, klimaatafspraken van Parijs en zelfs de klimaatwet. Maar wat moet je daar als ondernemer in de glastuinbouw mee?
ZLTO en LTO Glaskracht Nederland zitten op 24 januari bijeen met telers om het onderwerp Glastuinbouw Fossielvrij te bespreken in opdracht van Kas als Energiebron. Hoe kijk jij als ondernemer tegen een fossielvrije glastuinbouw aan? Welke opties zijn geschikt om uiteindelijk van het gas af te kunnen? Hoe pakken die technisch uit, wat zijn de investeringen en wat zijn de consequenties voor de teelt? En bovenal, hoe gaat de CO2 voorziening eruit zien?

Programma

18.45u: Ontvangst
19.00u: Gebiedsgerichte aanpak door Rene Rijken (Waterschap Brabantse Delta)
20.30u: Glastuinbouw Fossielvrij door Aat Dijkshoorn (LTO Glaskracht NL)
22.00u: Afsluiting/borrel

Aanmelden

Meld je aan via onderstaande link. Aanmelden is verplicht. Ben je onverhoopt verhinderd, geef dit dan door, wellicht dat een collega jouw vrijgekomen plaats kan invullen.

Meer informatie

Kas als Energiebron is het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Neem voor meer informatie contact op met Alexander Formsma, mobiel 06 51566906.