Eindsymposium Waterhouderij Walcheren

Door intensieve samenwerking tussen 7 agrariërs, Waterschap Scheldestromen en Provincie Zeeland zijn de gevolgen van de droogte op Walcheren grotendeels voorkomen. Hoe dan? Dat is de vraag die we op de kennisbijeenkomst op 4 juli as in Serooskerke beantwoorden.

De oogst van het POP3 project De Waterhouderij Walcheren wordt tijdens deze interessante en interactieve kennisbijeenkomst gedeeld. Ben je geïnteresseerd hoe dit bereikt is, en welke mogelijkheden er zijn voor jouw gebied? Reserveer dan deze datum in uw agenda. Een definitieve programma volgt binnenkort op de website www.waterhouderij.nl.