Bodem Up Symposium

Op 30 januari 2020 organiseert ZLTO een symposium over Bodem. Dit event is voor alle deelnemers van BodemUP en betrokken partijen in de keten. BodemUp organiseert een dialoog over innovatie en uitdagingen. Tijdens een interactieve dag staat het samenwerken van agrariër en haar ketenpartners centraal.

Tijdens een interactieve dag staat het samenwerken van de agrariër en zijn ketenpartners centraal. Door met elkaar in gesprek te gaan over de uitdagingen rondom het verbeteren van de bodem, willen we komen tot nieuwe initiatieven die het voor agrariers eenvoudiger maken om aan bodemverbetering te werken.

Tijdens dit event is ook de prijsuitreiking van de Maatregelenwedstrijd.

Programma

10.00 uur Ontvangst

10:15 uur Opening door BodemUP-team met resultaten van 1,5 jaar BodemUP

10.45 uur Nick van Eekeren van het Louis Bolk Instituut over "De uitdagingen van bodem in praktijk en wetenschap."

11.15 uur Dialoog ronde 1

12.00 uur Lunch en Initiatievenmarkt van bodemprojecten

13.00 uur Dialoog ronde 2 en 3

14.30 uur Terugkoppeling Resultaten dialogen

15.00 uur Uitreiking Maatregelenprijs

15.45–16.00 uur Afsluiting

Aansluitend aan deze dag vindt de LTO Akkerbouw bijeenkomst plaats.

Maatregelenwedstrijd voor BodemUP deelnemers

De bodem is de basis onder elk boerenbedrijf. Rondom alle discussies en toekomstvisies over kringlooplandbouw krijgt de bodem steeds meer aandacht. In de praktijk zien wij binnen het project BodemUP dat er volop wordt geëxperimenteerd met maatregelen om de bodem te verbeteren en dat er volop ideeën zijn hoe we de bodem nog verder kunnen verbeteren.

Nu krijg je de kans jouw allerbeste idee om de bodem te verbeteren in te sturen. En je maakt ook nog eens kans op een prijs van 12.000 euro om jouw idee in de praktijk te brengen.

Wat moet je doen?

Stuur jouw beste idee om de bodem te verbeteren naar ons op. Gebruik hiervoor bijgevoegd inschrijfformulier. Voeg daaraan eventueel foto’s, een filmpje of andere bijlages toe die meer uitleg geven over jouw idee. Inspireer ons met jouw allerbeste idee over hoe we de Brabantse bodems verder kunnen verbeteren!

Download hier het inschrijfformulier.

Stuur het inschrijfformulier + bijlagen op uiterlijk 31 december naar bodemup@zlto.nl.

Wat zijn de criteria voor het allerbeste idee?

  • Het heeft je bodem daadwerkelijk beter gemaakt of je bent er van overtuigt dat het de bodem verbeterd.
  • Je hebt het al uitgevoerd of je gaat het volgend seizoen proberen
  • Het idee is inspirerend en slim bedacht
  • Andere ondernemers zouden het ook uit kunnen voeren

Wat kun je winnen?

De allerbeste inzending wint 12.000 euro. Voor de nummer 2 en 3 hebben we respectievelijk 8.000 euro en 4.000 euro klaarstaan. Dit geld kan je besteden aan investeringen om je bodem te verbeteren.

Daarnaast krijgen de beste inzendingen een bezoekje van het filmteam van ZLTO en we maken een inspirerend filmpje over jouw bedrijf en jouw bodem.

Wanneer is de prijsuitreiking?

De prijsuitreiking is op 30 januari 2020 tijdens het BodemUP symposium. Ook als je niet gewonnen hebt ben je van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De juryleden maken we later bekend.

Voorwaarden:

  • Je bent agrarisch ondernemer in Noord-Brabant en je gebruikt of bezit agrarische grond
  • Het prijzengeld kan alleen worden uitgegeven aan maatregelen om je bodem te verbeteren. Het geld moet worden uitgegeven in 2020.
  • Oh ja, we zouden het ook wel leuk vinden als je deelnemer bent van BodemUP. Ben je dat nog niet, meld je dan zo snel mogelijk aan via bodemup@zlto.nl.

Kijk voor meer info op www.zlto.nl/bodemup

Bekijk hier ons uitgebreide deelname reglement