Bijeenkomst en excursie Carbon Farming

Graag nodigen we je uit voor de bijeenkomst en excursie van Carbon Farming. Tijdens deze bijeenkomst willen we ingaan op de praktijkmaatregelen die je als boer of teler kunt toepassen om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren en daarmee ook het vermogen om CO2 uit de lucht te halen en vast te leggen in de bodem.

Er zijn ervaringen opgedaan bij Zeeuwse telers in het onderzoeksproject Slim Landgebruik welke praktijkmaatregelen effect hebben en welke het meest kansrijk zijn in de bestaande bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld de maximale inzet van groenbemesters, verhogen van aandeel rustgewassen in het bouwplan, aanwenden van organische mest en/of compost, achterlaten gewasresten, reduceren van grondbewerking en de inzet van akkerranden.

Het toepassen van deze bodemmaatregelen kan extra inspanning vragen van jou als boer of teler, maar het biedt ook mogelijkheden voor andere partijen en bedrijven om klimaatneutraal te worden. Bijvoorbeeld bedrijven die het belangrijk vinden om hun eigen CO2 uitstoot lokaal te compenseren. In dit project hebben we inmiddels ervaringen opgedaan rondom het opzetten van verdienmodellen en samenwerkingen zoals in de pilots met Windpark Krammer en keukenfabriek DKG groep.

Tijdens het excursie deel nemen de bodemadviseurs van CZAV ons mee naar het bodemplein, al waar we verschillende praktijkmaatregelen in het veld zullen bekijken.

Programma

13.45 uur

Ontvangst in de zaal

14.00 uur

Aanvang

 

Inleiding Carbon Farming en boerenperspectief - Simone Langhorst ZLTO

 

Inleiding Praktijkmaatregelen voor het vastleggen van CO2 in de bodem - Slim Landgebruik, Leen Janmaat Louis Bolk Instituut

15.00 uur

Pauze

15.15 uur

Veldbezoek Rusthoeve i.s.m. de bodemadviseurs van CZAV

16.30 uur

Afsluiting