Algemene ledenbijeenkomst Cultuurgroep Fruitgewassen

De LTO Cultuurgroep Fruitgewassen houdt de Algemene ledenbijeenkomst (vergadering) op woensdag 28 september. We worden ontvangen bij Roelofs Vruchtboomkwekerij te Zeewolde.

Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit:

9:00   uur Inloop met koffie

9.30 uur Jaarvergadering Cultuurgroep Fruitgewassen

Onderwerpen onder andere:

  • Actualiteiten
  • Vermeerderingstuinen-actualiteiten door enkele bestuursleden van Vermeerderingstuinen Nederland
  • Marktsituatie, invloed oorlog Oekraïne
  • Toekomst vruchtboomteelt

11.45 uur Rondleiding vruchtboomkwekerij Roelofs

12.30 uur Lunch

13.30 uur Naar de Floriade onder leiding van Claudia Schmitz-Hübsch

Naast het bekijken van de inzending Fruitgewassen op de Floriade is er ook ruim gelegenheid om de Floriade verder te bezoeken.

Binnenkort ontvangen de leden van de cultuurgroep een uitnodiging met een concreter programma en agenda.