Landelijke rapportage en inventarisatie export en verwerking dierlijke mest 2020

Afgelopen vrijdag, 14 november, is de 'Landelijke inventarisatie 2020 export en verwerking dierlijke mest' verschenen. In dit rapport wordt de Nederlandse mestmarkt in beeld gebracht, met name voor wat betreft de verwerking en export. Ook wordt in een separaat hoofdstuk een inschatting gedaan wat de gevolgen zijn van een toekomstig mestbeleid met een duidelijke scheiding tussen de grondgebonden en niet grondgebonden veehouderij.

Op vrijdag 20 november tussen 13.00 en 13.30 uur zullen de bevindingen worden gepresenteerd.
Rembert van Noort (projectleider) zal een presentatie verzorgen, waarna je in de gelegenheid bent om aanvullende vragen te stellen.

Aanmelden kan via deze link.

Aanmelden