Ecosystemen en verdienmodellen

Agrarisch Natuurbeheer en de aanleg van landschapselementen leveren een positieve bijdrage aan de landschapskwaliteit en biodiversiteit. Maar het kost de boer geld dat nu niet altijd terugverdiend kan worden. ZLTO zet in op een eerlijke beloning voor agrariërs die werken aan biodiversiteit, waterbeheer, koolstofopslag, energie en andere ecosysteemdiensten.

Insectenpopulatie.JPG

Natuur op het boerenland is een lust voor het oog. Er gebeurt veel op en rond de boerenerven: nestkastjes, bijenhotels, weidevogelbeheer, aanleg en onderhoud van houtsingels en hagen.

Toch dreigt het aantal boeren dat aan agrarisch natuurbeheer doet te stagneren. Het probleem is dat op dit moment alle regelingen overschreven zijn. De budgetten voor agrarisch natuurbeheer zijn op. Wij pleiten voor een structurele beloning voor agrariërs die dit soort ecosysteemdiensten leveren.


Onze inzet voor 2023

  • Zekerheid: Natuurinclusief en regeneratief boeren moet een zakelijk en maatschappelijk volwaardige optie voor agrarisch ondernemerschap zijn. Bij het ontbreken van voldoende financiële marges moet de overheid financiële compensatie en dus zekerheid bieden.
  • Werkbaar GLB: ZLTO zorgt ervoor dat het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2023-2027 werkbaar is voor boeren en tuinders.

Zo gaan we dat bereiken

  • De Monitor Ecosysteemdiensten brengt in aantoonbaar in kaart hoe agrariërs natuurinclusief en regeneratief kunnen boeren en daar een beloning voor kunnen krijgen.
  • Go2Positive is een initiatief van ZLTO dat niet-agrarische bedrijven stimuleert om CO2 uit de lucht te halen. Zij betalen boeren en tuinders om koolstof in de bodem op te slaan: carbon farming. Go 2 Positive | Een plus op het klimaat!
  • We delen en verspreiden kennis over extensief boeren en ‘telen met natuur’.
  • ZLTO speelt een actieve rol bij de uitvoering van het Landelijk Programma Natuur (LPN) en bij de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij en Akkerbouw.

Uitgelichte projecten

Uitgelicht project RECUPA: Recirculatie technieken trayvelden in aardbeienteelt

Uitgelicht project BodemUP: Haal meer uit je bodem

Bekijk alle projecten