Dierenwelzijn en - gezondheid bepalend bij stalaanpassingen 

Brabantse boeren moeten voor 1 januari 2024 hun stallen aanpassen om aan de eisen van de provincie te voldoen. De focus ligt nu op stikstof. Maar de verwachting is dat die aandacht op termijn zal verschuiven naar andere zaken zoals methaanemissie en dierwelzijn. ZLTO vindt dat de huidige eisen voor stallen ruimte moeten geven om ook die kwesties direct aan te pakken. 

Minder regels

De Brabantse eisen voor stallen zijn hoog. De emissies van stikstof moeten flink terug, tussen de 50 en 85%. Deze eis heeft een grote impact op de Brabantse veehouders. De gevraagde investeringen zijn zeer hoog, tussen de 50.000 en 500.000 euro. De veehouder heeft echter weinig keuze op welke manier hij de stallen aanpast. De door de provincie voorgeschreven oplossingen verbeteren bovendien niets aan het welzijn van dieren in de stal. 


Hoe gaan we dat bereiken? 

ZLTO zet in op een zo hoog mogelijke gezondheid van mens en dier in nieuwe stallen, omdat het op een slimme manier aanpassen van de stallen de uitgelezen manier is om veehouderij te verduurzamen. Een hogere gezondheid door betere stallen leidt tot langere levensduur van dieren, minder medicijngebruik, een hogere opbrengst per dier, een gezondere werkomgeving en veel lagere emissie van o.a. stikstof, methaan en fijnstof. Door nog meer te gaan sturen op diergezondheid en brongerichte maatregelen toe te passen zijn emissiereducties mogelijk van naar schatting 25-75%. ZLTO werkt aan een aantal projecten die deze werkwijze in de praktijk brengen. 

Dat verhaal dragen wij uit naar betrokken beleidsmakers. Door bijvoorbeeld te regelen dat Statenleden op werkbezoek gaan bij veehouders, voorzien we hen van de kennis en ervaring uit het veld. Zo zien zij dat er niet maar één manier is om te verduurzamen. 

Wij zien dat er behoefte is aan een goede feitenbasis rondom stalaanpassingen en dierwelzijn. Er moet meer onderzoek gedaan worden naar de effecten van de door de provincie voorgeschreven aanpassingen op dierwelzijn.

Ons standpunt

 • De stalaanpassingen die de provincie eist, mogen niet leiden tot een verminderde diergezondheid en dierwelzijn. 

 • Door meer te sturen op diergezondheid en dierenwelzijn ontstaat een win-winsituatie: lagere emissies, lager medicijngebruik en hogere opbrengsten.  

 • Zoals iedere ondernemer kan ook een veehouder zijn geld maar één keer uitgeven. Door diergezondheid integraal mee te nemen in zijn investering zorgt een veehouder voor een duurzamere veehouderij. 

 • Bij stalaanpassingen in het kader van de IOV moeten diergezondheid en dierwelzijn integraal worden meegenomen. Dierwelzijn en diergezondheid moeten minimaal gelijk blijven door de stalaanpassingen. 

Uitgelicht project RECUPA: Recirculatie technieken trayvelden in aardbeienteelt

Uitgelicht project BodemUP: Haal meer uit je bodem

Bekijk alle projecten

Onze leden vertellen

Bekijk alle ledenverhalen
 • Heiko van Berlo - breed

  Heino van Berlo: ‘Lidmaatschap zie ik als zelfontplooiing’

 • jacky Dieleman

  Jacky Dieleman: ‘Geef geen commentaar als je er zelf niets aan doet’

 • stijn bierkens - breedte

  Stijn Bierkens: ‘Belangrijk dat er een organisatie is waar je bij hoort’

ZLTO Ledenvoordeel

Bekijk al het ledenvoordeel
 • Header website_0000s_0020_Tielemans computer pc binnen werken

  KPN mobiele telefonie en internet/tv | 5% korting

 • Header website_0000s_0050_zon op dak

  Zelf energie opwekken

 • Header website_0000s_0023_Stal in aanbouw advies

  Dakactie Eternit | € 0,35 per m2

 • Header website_0000s_0049_boeren ondernemers praten met elkaar discussie tuinders leden in gesprek

  Selecta koffie | 20% korting op ingrediënten

 • Header website_0000s_0006_P. Van Hedel bemesten gierton

  Diesel | € 2 korting per 100 liter