Data en technologie

Nederland is toonaangevend op het gebied van innovatief agrarisch ondernemerschap. Die positie willen we versterken en uitbreiden. Zo vervullen we een voortrekkersrol in een nieuwe agrarische ‘revolutie’ die high tech en duurzaam agrarisch ondernemen combineert.

de reevliet,-10

De wereld bewondert onze primaire sector om zijn kennis, kunde en innovatiekracht. De Nederlandse zuidwestelijke delta met zijn vruchtbare gronden en hoogontwikkelde high tech sector is wereldwijd bekend.

Het thema ‘data en technologie’ raakt iedere vorm van agrarisch ondernemen en is als zodanig ondersteunend aan alle andere thema's.


Onze inzet voor 2023

  • Datastrategie: We blijven werken op basis van de in 2020 vastgestelde ZLTO-datastrategie.
  • Databeheer: We bewaken het principe dat de boer en tuinder “baas is over eigen data”. De agrarisch ondernemer moet hierover de beschikking houden in tech-platformen en –systemen en bij data-uitwisseling.
  • Vruchten: Agrariërs die investeren in data en technologie moeten daar ook de financiële vruchten van plukken: binnen hun eigen bedrijf en binnen de keten.

Uitgelichte projecten

Uitgelicht project RECUPA: Recirculatie technieken trayvelden in aardbeienteelt

Uitgelicht project BodemUP: Haal meer uit je bodem

Bekijk alle projecten