Lid worden!
banner beheren van landschap en natuur

beheren van landschap en milieu zlto

Beheren van landschap en natuur

Boeren en tuinders hebben veel meer functies dan alleen de voedselproductie. Zij verzorgen dier, plant en omgeving. Daarin passen waterberging, beheer van landschap en natuur, recreatie, zorgen voor beleving en produceren van energie. Met zaaien van akkerranden doet een boer niet alleen iets voor de maatschappelijke waardering, dat is ook belangrijk, maar iedere boer weet dat bijen onmisbaar zijn voor een goede oogst, iedere boer weet dat biodiversiteit over generaties heen essentieel is voor de continuïteit van het familiebedrijf. Daarom is het een goede beweging als boeren beheerpakketten afsluiten. Zij dragen daarmee bij aan een vitaal platteland.

Nieuw agrarisch natuurbeheer

In het nieuwe agrarisch natuurbeheer (Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer – ANLb) vanaf 1 januari 2016 krijgt ‘de streek’ een prominente rol. Taken die de overheid uitvoerde, liggen nu bij een Agrarisch Collectief, in nauwe samenwerking met ZLTO, Agrarische Natuurverenigingen (ANV’s) en Plattelandsverenigingen (PLV’s) die diep geworteld zijn in de streek. Zij promoten natuurbeheer op het boerenbedrijf en sluiten beheercontracten af met agrarische en particuliere grondgebruikers.

Herinrichting van het platteland

Boeren en tuinders werken nauw samen met provincies en Terrein Beherende Organisaties (TBO’s) om ‘gezamenlijk’ middels een dooradering landbouwgronden en natuurgronden kunnen beheren. Zo ontstaat een natuurlijk landschap waarin biodiversiteit en agrarisch ondernemen hand in hand gaan. Bovendien vindt hierdoor een effectieve en efficiënte herinrichting plaats van het platteland en revitalisering van het landelijk gebied. Dit is een van de nieuwe verdienmodellen voor de moderne boer die rekening houdt met zijn omgeving en tegelijkertijd ruimte heeft om te kunnen ondernemen.

Verbetering leefgebieden

Deelnemers aan het agrarisch natuurbeheer zetten zich onder meer in voor boerenlandvogels, waterkwaliteit en het opstellen van een beheerplan in samenwerking met de andere grondgebruikers. Daarnaast leggen ze bloemrijke perceelranden aan en laten ze bemesting en gewasbeschermingsmiddelen achterwege. Door deze collectieve samenwerking van boeren en tuinders zijn de leefgebieden van onder andere patrijzen, kieviten, bijen, kikkers, steenuil en allerlei kleine zangvogels succesvol verbeterd.

Onze leden vertellen

Producten en diensten

Projecten

Documenten

Nieuws

Meer nieuws

Blogs

Meer blogs

Agenda

Bekijk de volledige agenda

Sociaal programma

ZLTO is een 'kloppend hart' voor leden en biedt een scala van activiteiten en diensten waarbij het welzijn van leden voorop staat.

Bekijk het aanbod

Beheer van landschap en natuur