Lid worden!
Afdelingsbanner website - Baronie Zuid-Oost

Baronie Zuid-Oost

Welkom op de website van ZLTO Baronie Zuid - Oost

2017-06-21 15.06.01

Onze afdeling is ontstaan na de gemeentelijke herindeling toen Alphen, Chaam en Galder/Strijbeek samengevoegd werden tot een gemeente.

De afdeling telt ongeveer 170 leden waarvan 80 ondernemers. Actief in veel sectoren, o.a. melkveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij, glastuinbouw, akkerbouw, geitenhouderij, kalverhouderij, boomteelt/vaste plantenteelt, vollegrondstuinbouw.

We behartigen de lokale belangen van onze agrarische leden, o.a. door overleg met verschillende instanties. We vragen aandacht en respect voor onze belangen en knelpunten zodat een hardwerkende, innovatieve agrarische sector kan bijdragen aan een gezonde gemeentelijke economie. In onze visie voor 2012-2022 kunt u zien hoe groot de bijdrage van de agrarische sector is voor de werkgelegenheid.

Sociale activiteiten voor onze leden vinden we belangrijk. Terugkerende activiteiten zijn de gezinsavond, jaarvergadering op locatie, ledencontactavond.

We overleggen regelmatig en werken samen met onze buurafdelingen. Samen organiseren we o.a. een excursie voor vrouwelijke leden, kennisbijeenkomsten en bijeenkomsten waar de actualiteit op dat moment om vraagt.

Als afdelingsbestuur houden we de lijnen graag kort. Hebt u een vraag of een suggestie, neem dan contact op met één van de bestuursleden of stuur een e-mail naar:

zltobaroniezuidoost@zlto.nl

Nieuws

Meer nieuws

U heeft geen rechten tot deze informatie

Vergaderingen

U heeft geen rechten tot deze informatie

Voorgaande vergadering

U heeft geen rechten tot deze informatie

Baronie Zuid-Oost (West)