Arbeidsefficiëntie

De balans tussen werk en privé is een blijvende uitdaging op het boerenbedrijf. Daarom voorziet ZLTO bedrijven niet alleen van technisch en financieel advies, maar helpen we ook op het gebied van arbeid en op persoonlijk vlak.

Rundveehouderij 6

Meten van arbeidsefficiëntie

Een locatiebepaling brengt de werkzaamheden van ondernemers en werknemers in beeld. Hierbij wordt een weekplanning opgesteld en gemeten of er aan de planning voldaan wordt. Mogelijke verbeterpunten die aan het licht kunnen komen, zijn: de looplijnen of arbeidsverlichting door het investeren in machines of personeel.

Het meten van arbeidsefficiëntie is op dit moment nog in ontwikkeling. We zoeken ondernemers die hiermee aan de slag willen. Dus bijvoorbeeld het efficiënter inrichten van dagelijkse werkzaamheden of looplijnen.

Wat gaan we doen? Eerst brengen we in een locatiebepaling alle werkzaamheden in het bedrijf samen. De volgende stap is bekijken waar optimalisatie mogelijk is. 

Mocht je interesse hebben, laat het dan weten aan Teun van Oosterhout van ZLTO via teun.van.oosterhout@zlto.nl.

Meer over opticow