Webinar seniorenregeling glastuinbouw

pvh-0113-dinteloord-red-star--arbeid--oogsten-(4)

Colland Arbeidsmarkt en BPL Pensioen organiseren op 11 oktober van 19.00-19.45u een webinar over de seniorenregeling voor werknemers en werkgevers.


De seniorenregeling is ingesteld door sociale partners in de Glastuinbouw. Het biedt werknemers vanaf 62 jaar de mogelijkheid om 80% te werken tegen 90% van het loon en met pensioenopbouw. Op deze manier helpt de regeling werknemers om gezond en met plezier te blijven werken tot aan de AOW leeftijd.

Webinar seniorenregeling glastuinbouw

Tijdens deze online voorlichtingsbijeenkomst wordt toegelicht wat de seniorenregeling inhoudt en wat de gevolgen en mogelijkheden zijn in relatie tot het loon en de pensioenopbouw. Het is tevens mogelijk om vragen te stellen.

Voor wie?

Het webinar is bedoeld voor werknemers én voor werkgevers. Werknemers vanaf 58 jaar ontvangen rechtstreeks een uitnodiging per brief.

Ook werkgevers in de glastuinbouw ontvangen een uitnodiging per brief. Zij kunnen zich ook samen met hun werknemer(s) aanmelden.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de seniorenregeling op www.collandarbeidsmarkt.nl/regeling/seniorenregeling-glastuinbouw/.