Webinar: De rol van Biocontrol en Biostimulanten

mj-0810-west-brabant-sla--krulsla-(3)

In 2030 is het de bedoeling dat elk teeltsysteem weerbaar en nagenoeg emissieloos is. Om onkruid, ziekten en plagen straks anders te kunnen aanpakken, is het noodzakelijk om nu al over alternatieven na te denken.


Wat houdt een geïntegreerde aanpak in als het gaat om gewasbescherming? Als sector moeten we weg van het beeld dat het telen van gezonde gewassen en planten begint met chemische middelen. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen blijft een onderdeel, maar veel beperkter en waarschijnlijk een minder breed pallet dan nu. Gelukkig staan de ontwikkelingen niet stil. Onderzoekers en telers zijn al bezig met alternatieve methoden en technieken. Wil je weten uit welke bouwstenen zo’n geïntegreerde aanpak bestaat? Volg dan de webinarreeks geïntegreerde onkruidbestrijding.

Je bent van harte welkom om de hele reeks te volgen of alleen één webinar bij te wonen die jou het meest aanspreekt. Iedere webinar bestaat uit 3 korte inleidingen van elk 15 minuten, daarnaast is  natuurlijk ruimte om individuele vragen te stellen. Deelname is gratis. Klik hier om je aan te melden.

Webinar #3: 22 maart 2023 van 19.30 tot 20.30 uur

Thema: De rol van Biocontrol en Biostimulanten binnen weerbare teeltsystemen

Rik Peters, WUR-onderzoeker Open Teelten/bodemgebonden ziekten, deelt zijn visie over de plaats van biostimulanten en biocontrol in een geïntegreerde gewasbeschermingsaanpak. Jolanda Wijsmuller, specialist biologische gewasbeschermingsmiddelen bij Bayer en lid van het expertteam Biostimulant & Biocontrol (BS/BC), geeft duidelijkheid over de inhoud van de actuele regelgeving over de inzet van BS/BC in Nederland. Helma Verberkt, directeur Artemis deelt haar praktijk-ervaringen over de  mogelijkheden en haalbaarheid rond de inzet van Biostimulanten en Biocontrol in de glastuinbouw en vollegrondsteelt.