Webinar ammoniakmeetsysteem

ps-0509-ravestein-italiaanse-stal-(2)

Realtime monitoren is het continu vastleggen van data in bijvoorbeeld een stal. Met realtime monitoren kan de ammoniakuitstoot beter in beeld gebracht worden. Met deze data wordt de afkomst van ammoniak zichtbaar en kan de veehouder daarop inspelen. Nederland wil een lagere ammoniakemissie. Het realtime monitoren kan daarbij gaan helpen en is daarom een actueel onderwerp.


Linda Joosten, Maud van Strien, Rob Thissen en Anouk Vosters, studenten aan de HAS Green Academy hebben voor hun afstudeerproject een onderzoek uitgevoerd naar ammoniakmeetsystemen in de veehouderij, in opdracht van de Taskforce Toekomstbestendige Stallen. Zij hebben hiervoor in beeld gebracht hoe meetspecialisten, controlerende instanties, onderzoeksinstellingen en veehouders hier vanuit hun eigen expertise tegenaan kijken en wat hierover hun meningen zijn. Door deze meningen samen te brengen kan een beeld gevormd worden wat bovengenoemde vier partijen van elkaar nodig hebben om het realtime monitoren tot een succes te maken.

Graag willen wij u uitnodigen voor de bijeenkomst waarin de studenten hun bevindingen van het onderzoek Ammoniakmeetsystemen in de veehouderij willen toelichten.

Dit geeft u inzicht in de mogelijkheden die er in de nabije toekomst zullen zijn op het gebied van ammoniakmeetsystemen.

Tevens zijn er een meetspecialist, een medewerker van een controlerende instantie en een veehouder aanwezig die vanuit hun expertise in willen gaan op de ammoniakmeetsystemen.

Daarnaast zal op het einde van de bijeenkomst ruimte zijn voor vragen.

De online bijeenkomst vindt plaats op woensdagmiddag 7 juni 2023 van 14:30 tot 16:00 uur.

Als u zich opgeeft via onderstaande link, ontvangt u een dag voor het Webinar een uitnodiging voor deelname aan het Webinar:

klik hier voor uw aanmelding

Programma:

  • Welkom door Xander Pieterse en Linda Joosten
  • De studenten zullen de resultaten van het onderzoek toelichten
  • Sprekers over hun kennis en ervaringen
  • Rond-de-tafel gesprek
  • Ruimte voor vragen en input van ideeën.
  • Afsluiting