Toekomst voor de biologische boer in Brabant

0711-mj--biologische-teelt--grondteelt-(11)

De kerngroep Bioboeren Brabant nodigt alle biologische boeren in Brabant uit voor een bijeenkomst over de ‘Toekomst voor de biologische boer in Brabant’ in samenwerking met Provincie Noord – Brabant, ZLTO en LIB.


We vinden het een belangrijk moment om samen te komen. Er speelt namelijk ontzettend veel wat relevant is voor de biologische sector: beleidsontwikkeling landelijk en provinciaal met betrekking tot stikstof, bodem, water en klimaat; het Ministerie van Landbouw lanceert een nieuw actieprogramma biologische landbouw en Provincie Noord – Brabant heeft al een ambitie van 15% biologische landbouw in Brabant in 2030. Heel veel plannen en beleidsontwikkelingen dus: maar wat is de positie van de Brabantse biologische boer hierin naar de toekomst toe?

We willen daarom de volgende zaken aan bod laten komen tijdens deze bijeenkomst:

  • Beleidsontwikkelingen Brabant en de positie van de biologische landbouw hierin (stikstof, bodem, water, klimaat; Gebiedsgerichte Aanpak; Plan van Aanpak biologische Landbouw)
  • Netwerken voor kringloopsluiting: plantaardige en dierlijke sectoren met elkaar verbinden.
  • Verkennen of er nog andere aandachtspunten zijn vanuit de biologische sector.
  • Ontmoeten van bekenden, kennismaken met nieuwe bioboeren, eens goed bijpraten!

Programma:

14.30 uur: Ontvangst met koffie / thee

15.00 uur:       Welkom en ‘warming up’

15.15 uur:       Kringloopsluiting in de biologische landbouw:

  • Korte introductie door Jan de Koeijer, projectleider Bionext
  • In groepjes uit elkaar rond ruwvoer, krachtvoer, mest, strooisel; voor nieuwe contacten, bespreken knelpunten en oplossingen.

16.15 uur:       Pauze

16.30 uur:       Toelichting landelijk en provinciaal beleid rond stikstof, bodem, water en klimaat,
door Martien van Bavel (Provincie Noord – Brabant) en Herman Litjens (ZLTO)

17.15 uur:       2 jonge boeren vertellen kort over hun bedrijf en visie op de toekomst.

17.30 uur:       Biologische maaltijd

18.30 uur:       Gesprek met de Gedeputeerde Elies Lemkes over:

  • Plan van Aanpak Biologische landbouw van de Provincie Noord - Brabant
  • Het nieuwe beleid rond stikstof, bodem, water en klimaat en de positie van de biologische sector in dit nieuwe beleid en in de gebiedsgerichte aanpak.

20.00 uur:       Afsluiting met borrel