Rondtour Natuurinclusieve landbouw

Grenspark-kerngebied

Bij Natuurinclusieve landbouw worden de bouwplannen van de reguliere (en biologische) landbouwbedrijven ‘doorspekt’ met maatregelen die de biodiversiteit beschermen en versterken, maar wel mét oog voor een verdienmodel van de boer.


De samenwerkende terreinbeherende organisaties, Het Zeeuwse Landschap, Nationaal Park Oosterschelde en Natuurmonumenten, voelen zich sterk verbonden met het omliggende buitengebied. Om kennis en ervaringen te delen in de zoektocht naar initiatieven om landbouw en natuur met elkaar te verbinden wordt deze dagexcursie georganiseerd met inspirerende praktijkvoorbeelden uit het veld. En gaan we graag met elkaar het gesprek aan om te kijken welke nieuwe kansen er zijn te creëren voor natuurinclusieve landbouw in de Zeeuwse polders en een gezonde toekomst voor de landbouwsector.

Vertrek bus

De bus vertrekt vanaf Carpool Zierikzee 8.30 uur, ZLTO kantoor Colijnsplaat 8.45 uur en Carpool Terneuzen 9.30 uur. Definitieve tijden volgen nog.

Programma

In de bus vanaf Terneuzen zal Richard Rozemijer van de Provincie Zeeland ons ter introductie alvast iets vertellen over het Grenspark Groot Saeftinghe.

10.15 uur            Aankomst met koffie/thee bij de Mariahoeve in Nieuw-Namen

   • Welkom door ZLTO en Wilco Jacobusse van Nationaal Park Oosterschelde
   • Toelichting project Natuurinclusief Zeeuws Bouwplan door Harm van Hoeve
   • Toelichting Akkernatuur & samenwerking met pachters door Natuurmonumenten en Het Zeeuwse Landschap
   • Toelichting Saeftinghe Zilt, over de teelt van exclusieve zeegroenten door familie Van Wesemael

12.00 uur            ‘Bour’gondische Lunch

13.00 uur            Veldbezoeken Grenspark Groot Saeftinghe

   • Percelen waar wordt geëxperimenteerd met het dunner inzaaien van granen i.c.m. akkerranden en veldleeuwerik veldjes;
   • Perceel met inzaai van FAB-mengsels; bloemenmengsel in het kader van Functionele Agro Biodiversiteit en natuurlijke plaagbestrijding;
   • Perceel met strokenteelt.

15.00 uur            Afsluitende borrel bij de Voedselbron in Graauw

   • Toelichting familie Van de Vijver over hun Voedselbos

16.15 uur            Vertrek bus richting Zierikzee (via Terneuzen en Colijnsplaat)

Ben je geïnteresseerd in hoe je als boer biodiverser kunt boeren in samenhang met je omgeving en de natuur met je kan laten meewerken en wil je graag weten wat de ervaringen zijn van boereninitiatieven met terreinbeherende organisaties? Meld je dan voor 5 juni aan voor deze dagexcursie door middel van de aanmeldlink.

Let op! Aanmelden is verplicht i.v.m. bus en catering. En vol is vol.

Deze dagexcursie wordt u aangeboden vanuit 3 Zeeuwse projecten:

 • FABulous Farmers (ZLTO), Boerenproject waarbij maatregelen rondom functionele agrobiodiversiteit worden getoetst op effectiviteit en toepasbaarheid in de bedrijfsvoering.
 • Project Kennisdeling; De sleutel tot een succesvolle transitie naar een duurzame landbouw (ZLTO, Delphy & Rusthoeve)
 • Natuur en Landbouw rond de Oosterschelde (Het Zeeuwse Landschap, Nationaal Park de Oosterschelde & Natuurmonumenten)

Rondtour Natuurinclusieve landbouw 9 juni 2023 mede mogelijk gemaakt door.png