LTO Pootgoedavonden Winterprogramma - Heinkenszand

jt-0311-brabant-aardappels-rooien-(3)

De werkgroep LTO Pootaardappelen organiseert deze winter weer een serie ledenbijeenkomsten om ontwikkelingen en activiteiten vanuit de pootgoedsector te bespreken. Er is het nodige gebeurd en input van de leden is van belang voor de werkgroep. Die inbreng is de hoeksteen om richting te geven aan het beleid.


Een aantal onderwerpen vraagt bijzondere aandacht. In juni 2022 heeft de Europese Commissie nieuwe herziene verordeningen gepubliceerd voor het fytosanitaire beleid van aardappelmoeheid, bruinrot, ringrot en wratziekte. Dit brengt enige veranderingen teweeg vanaf 2023. De NVWA zal een toelichting geven wat dit voor jou betekent in de praktijk.

Tevens zal de voorzitter van de werkgroep pootaardappelen, Peter Berghuis, met jou de actualiteiten in de pootgoedsector bespreken. Thema’s die onder andere aan bod zullen komen: het ketenproject pootgoedkwaliteit, de ontwikkeling van de stresstest en onderzoek naar M. chitwoodi en Erwinia.

Jouw betrokkenheid en inbreng zijn van belang. Daarom hopen we je te mogen ontmoeten op de pootgoedavonden in het aanstaande winterseizoen.