Ledenbijeenkomsten 2022 - Vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente 's-Hertogenbosch

zlto---joris-baecke-084594

Komend najaar wordt u weer van harte uitgenodigd voor de ledenbijeenkomsten van de LTO Nederland vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente.


Koershouden in turbulente tijden

Er komt momenteel veel op de landbouw af, waaronder veranderend beleid. Het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e APN) en het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) gaan per 1 januari 2023 in. Er is hier nog veel onduidelijkheid over en er leven veel vragen binnen de sector. De stikstofcrisis houdt Nederland in zijn greep en raakt niet alleen de veehouderij, maar indirect ook de akkerbouw en vollegrondsgroente. Daarnaast staan er ook nieuwe opgaven voor water en klimaat voor de deur.

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor onze sector? Wat betekent dit voor onze inzet op belangenbehartiging en hoe kunnen we u daar beter bij betrekken? Kortom: uw betrokkenheid en inbreng is van belang. Daarom hopen we u te mogen ontmoeten op een van de bijeenkomsten het aanstaande winterseizoen.

De LTO vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente nodigt u van harte uit om rond deze vragen en andere actuele thema’s met ons in discussie te gaan.

Programma

19:30 – 20:00   Inloop

20:00 – 20:15     Opening sectievoorzitter

20:15 – 21:30     Actualiteiten, terugblik en vooruitblik lobby

21:30 – 22:00    Afsluitende borrel

We zien u graag op één van onze sectoravonden!

Met vriendelijke groet,

Tineke de Vries, Voorzitter LTO vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente

Kunt u niet op deze dag? Dan kunt u ook bij een van de volgende data aansluiten:

Datum

Sectievoorzitter

Locatie

Woensdag 26 oktober

Hendrik Jan ten Cate

De Elzentuin
Ruisscheweg 1
3262 BK Oud-Beijerland

Donderdag 27 oktober

Hendrik Jan ten Cate

De Stenge
Stengeplein 1
4451CZ Heinkenszand

Dinsdag 6 december

Hendrik Jan ten Cate

Zaal Koch
Molenstraat 120
4756 BH Kruisland