Kracht van zorglandbouw café Zeeland / West-Brabant

20230912 Rust na Onrust.JPEG

ZLTO nodigt leden met een zorgboerderij in de provincie Zeeland of regio West-Brabant uit voor een bijeenkomst. Hierbij staat het vorig jaar gelanceerde kwaliteitskader centraal welke de unieke kernwaarden van zorglandbouw zichtbaar maakt en je handreikingen geeft voor reflectie en verbetering. Het is mede geïnitieerd vanuit de Thoolse zorgboerderij Buytengewoon en vindt plaats bij zorgboerderij Rust na Onrust in Schore (gemeente Kapelle), welke een rondleiding geeft en onder andere vertelt over indicatieloze dagbesteding. Bij de organisatie van deze interessante avond is Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ) betrokken.


De avond begint met een rondleiding bij zorgboerderij Rust na Onrust. Dit is optioneel. Het is ook mogelijk om daarna aan te sluiten. De zorgboerderij waarbij wij te gast zijn, biedt dagbesteding aan een gemengde groep. De ondernemer vertelt over de laatste en toekomstige ontwikkelingen zoals de gestarte indicatieloze dagbesteding en samenwerking in een zorgnetwerk voor oplossen van knelpunten.

Als belangrijkste onderdeel staat het kwaliteitskader van de zorglandbouw op het programma. Anouk Hafkamp van de landelijke Federatie Landbouw & Zorg en zelf een zorgboerderij runt, is aanwezig om dit toe te lichten en mee te oefenen, zodat je kunt bepalen hoe dit verder is vorm te geven op het eigen bedrijf.

Het kader is in 2022 gelanceerd, waarmee het unieke en de kracht van zorglandbouw beter zichtbaar is te maken en welke ook helpt om hierover met betrokkenen in gesprek te gaan. Het zorgt voor continu reflecteren en daarmee leren en ontwikkelen. Een toolkit is beschikbaar met De blik van Buiten, intervisie, het spinnenweb en kernwaarde-kaartjes. Dit is wat anders dan het keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’, welke meer bedoeld is voor goed ingerichte processen, systemen en heldere protocollen.

Tot slot is er gelegenheid om na te praten. De avond wordt begeleid door Mariska van Koulil. De bijeenkomst is mede het initiatief van de ondernemers van de Thoolse zorgboerderij Buytengewoon. Zij wisselen reeds regelmatig kennis en ervaring uit met andere zorgboeren op het eiland Tholen en hechten belang aan verdere verdieping van bepaalde onderwerpen en meer saamhorigheid in een grotere regio.    

Voor leden van ZLTO en SZZ is deze bijeenkomst gratis. Niet-leden betalen €45. Aanmelden kan onderaan de pagina. Een aantal dagen voor de bijeenkomst ontvang je een mail met de deelnemerslijst.

Programma

  • 19.30u Presentatie / rondleiding bij zorgboerderij Rust na Onrust (optioneel)
  • 20.15u Introductie en korte kennismaking
  • 20.30u Kwaliteitskader toelichting en toepassing in praktijk
  • 22.00u Gelegenheid om na te praten