Innovatiedag Prei 2023

js-1007-vredepeel-preidag-prei-spuiten

De voorbereidingen voor de Innovatiedagen 2023 zijn in volle gang. Compas Agro zal de Innovatiedag Prei in 2023 samen organiseren met WUR Open Teelten. ZLTO nodigt u graag uit voor deze bijeenkomst. Dit jaar wordt deze innovatiedag voor het eerst op een gastbedrijf georganiseerd!


Programma

  • 12:45 Middag Ontvangst & inschrijven spuitlicentie
  • 13:00 Middag Opening door WUR Open Teelten, gastspreker en Compas Agro
  • 13:30 Middag Programma met de verschillende objecten in de rondgang over de fieldlabs
  • 16:30 Middag Afsluiting

Rondgang en spuitlicentie

Deze dag telt mee voor verlenging van uw spuitlicentie voor het onderdeel Teelt. Kosten hiervan bedragen €71,-. Dit is niet verplicht! Tijdens de rondgang wordt u bijgepraat over de nieuwste actualiteiten in de preisector. Hierover wordt u in een later stadium geïnformeerd. De eerste onderwerpen die behandeld zullen gaan worden zijn:

  1. Prei uit de grond telen in combinatie met zonnepanelen
  2. Roest in prei
  3. Rassenproef met 23 rassen van 7 verschillende zaadhuizen

Het aanmelden verloopt via de website van Compas Agro en kan via onderstaande knop.

Wij verwelkomen u graag op donderdag 12 oktober 2023!