Bijeenkomst LTO-vakgroep Melkveehouderij Etten-Leur

Koeien - eigen foto

De dynamiek in de melkveehouderij is momenteel bijzonder groot. De uitdagingen op het gebied van natuurherstel, water en klimaat komen op korte termijn samen in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Je bent van harte uitgenodigd.


Gaat deze omvangrijke puzzel überhaupt passen? En wat zijn de aanknopingspunten voor perspectief? Over deze en andere vragen wil LTO Melkveehouderij graag met jou in gesprek. Daarnaast zullen we onze inzet voor de komende tijd met jou delen. Zien we je op een van de ledenbijeenkomsten voor de melkveehouderij?

Het programma start om 20.00 uur en jij bent vanaf 19.45 uur welkom op de locaties. De bijeenkomst wordt afgesloten met een hapje en een drankje. Alle data en locaties zijn te vinden op de agenda van de ZLTO-website. Je bent op elke willekeurige bijeenkomst welkom, ongeacht de regio waarin deze plaatsvindt.